Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Derde deel van William Dampiers Reystogt rondom de Waereldt Behelzende zyne Reystogt na Nieuw Holland gedaan in 't Jaar ...

titelDerde deel van William Dampiers Reystogt rondom de Waereldt Behelzende zyne Reystogt na Nieuw Holland gedaan in 't Jaar 1699. Daarin begreepen zyn de Kanarische Eylanden, de Eylanden van Mayo en St. Jago. De Allerheyligen Baai met de Schansen en de Stad Bahia in Brasilie: De Kaap Salvador; De Winden op de Brasilische Kust; De Abrohlos ondiepten. Een tafel der Variatien op deeze Togt. Ontmoetingen by de Kaap van Goede Hoop. De koers na Nieuw Holland. Sjarks Baai; De Eylanden en Kust van Nieuw Holland. Midsgaders de Inwooners, Manieren, Gewoonten, Koophandel; Havens, Landsbouw, Beesten, Vogels, Visschen, Boomen, Planten, Vruchten enz. Met een kaart en andere kopere Plaaten vercierd. 
soortboek 
signatuurARCH 2 D 27 
inventarisnummer29808 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerDampier, William;  Sewel, W. 
uitgeverRatelbandVan Damme 
datum1717  
pagina's[6], 74 p. 
annotatieOpgenomen in: W: Dampier en L: Wafers Reystogten rondom de Waereldt; Begrypende, in vier beknopte Boekdeelen, Een naauwkeurige Beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte Zeën, Kusten, en Landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika ... èn samengebonden met: Tweede deel van William Dampiers Reystogt rondom de Waereldt; Behelzende Eene beschryving der togten na Tonquin, Achin, Malakka, beneffens derzelver Gewassen, Inwoonders, Manieren, Koophandel, Staats-bestier. Een Verhaal van twee togten na Kampechie, beneffens de Kusten, Gewassn Inwoonders, 't hakken van Verfhout, Handel van Jukatan, Kampechie, Nieuw Spanje. En eene Verhandeling van de Passaat, Stroomen der verzengde luchtstreek, in de gansche wereld: met een korte beschryfing van Natal in Afrika, en deszelfs, Inboorlingen, enz. Midsgaders Lionel Wafers Naauwkeurige beschryving van Darien Of de Land-Engte van Amerika Behelzende Een verhaal van des Schryvers verblyf en zonderlinge avontuuren aldaar, beneffens de gesteltenisse van het land, Kusten, boomen, vruchten, beesten, enz. alsmede de Indiaanen, hunne gestalte, aardt, zeeden, en werk. 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.