Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van ...

titelVaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Eerste Deel ... [tot en met het Eenentwintigste Deel ...] 
soortboek 
signatuurARCH 0 A 1-21 
inventarisnummer29641 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerWagenaar, Jan 
uitgeverTirion, Isaac 
datum1749-1759  
pagina's21 dl. in 21 bd. 
annotatieEerste Deel, Beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het Jaar 800 ; Tweede Deel, Beginnende met den aanvang der negende eeuwe, en eindigende met de dood van Willem den II, Graave van Holland en Roomsch-Koning, in 't jaar 1256 ; Derde Deel, Beginnende met de Regeeringe van Graave Floris den V. in 't jaar 1256; en en eindigende, in het jaar 1442, onder de Regeeringe van Hertoge Filips van Bourgondie. ; Vierde deel, Beginnende, met het jaar 1443, onder de Regeeringe van Hertoge Filips van Bourgondie; en eindigende, met de Kameryksche Vrede des jaars 1529, onder de Regeeringe van Keizer Karel den Vyfden ; Vyfde Deel. Beginnende, in 't jaar 1529, en eindigende, met de Overdragt der Landen, door Keizer Karel den Vyfden, aan zynen Zoon, Filips, in 't jaar 1555 ; Zesde Deel, Beginnende met den aanvang der Regeeringe van Filips den Tweeden, Koning van Spanje, in 't jaar 1555; en eindigende met het Ontzet van Leiden, in 't jaar 1574 ; Zevende Deel, Beginnende in 't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten, Prinse van Oranje, in 't jaar 1584. ; Agste Deel, Beginnende, met de aanstellinge van Prince Maurits, tot Hoofd des raads van Staate, in 't jaar 1584; en eindigende, met de overdragt der Nederlanden aan Izabella Klara Eugenia, Dogter van Spanje, in 't jaar 1598. ; Negende Deel, Beginnende in 't jaar 1598 , en eindigende met het sluiten van het twaalfjaarig Bestand, in 't jaar 1609 ; Tiende Deel, Beginnende, na 't sluiten van het twaalfjaarig Bestand, in 't jaar 1609, en eindigende, met de dood van Maurits, Prinse van Oranje in 't jaar 1625 ; Elfde Deel, Beginnende met den aanvang der Stadhouderlyke Regeeringe van Fredrik Henrik, Prinse van Oranje, in 't jaar 1625; en eindigende met het sluiten der Munstersche Vrede, in 't jaar 1648 ; Twaalfde Deel, Beginnende na 't sluiten der Munstersche Vrede, in 't jaar 1648; en eindigende met de Vrede in 't Noorden, in 't jaar 1660 ; Dertiende Deel, Beginnende in 't jaar 1660, en eindigende met de aanstelling van Willem den Derden, Prinse van Oranje, tot Kapitein-Generaal, in Sprokkelmaand des jaars 1672 ; Veertiende Deel, Beginnende met den oorlog des jaars 1672, en eindigende met de Nieuwmeegsche Vrede, in 't jaar 1678 ; Vijftiende Deel, Beginnende met het jaar 1679, en eindigende met de verheffing van den Prinse en Prinsesse van Oranje, tot Koning en Koninginne van Groot-Britanje, in 't jaar 1689 ; Zestiende Deel, Beginnende in 't jaar 1689, en eindigende met de Ryswyksche Vrede, in 't jaar 1697 ; Zeventiende Deel, Beginnende met het jaar 1698, en eindigende met het sluiten der Utrechtsche Vrede, in 't jaar 1713 ; Agtiende Deel, Beginnende met het jaar 1713, en eindigende met het sluiten van het Verdrag van Seville, in 't jaar 1729 ; Negentiende Deel, Beginnende in 't jaar 1729, en eindigende met het sluiten der Vrede van Dresden, in 't jaar 1745 ; Twintigste Deel, Beginnende, met het openen van den veldtogt in de Nederlanden, in 't jaar 1745; en eindigende met de dood van den Erfstadhouder Willem Karel Henrik Friso, Prince van Oranje en Nassau, in 't jaar 1751; Eenentwintigste Deel, Behelzende een' algemeenen Bladwyzer op de voorgaande XX. Deelen. - Bij uitgever Allart volgt tussen 1788 en 1797 nog 3 delen: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Met Plaaten. Twee-en-twintigste Deel ... [tot en met het] Vier-en-twintigste Deel ... Ten onmiddelyken vervolge van Wagenaar's Vaderlandsche Historie. - Daarna volgt tussen 1787-1811als aparte serie: Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, zints den aanvang der Noord-Americaansche onlusten, en den daar uit gevolgden oorlog tussen England en deezen staat, tot den tegenwoordigen tyd. Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken zamengesteld. Met Plaaten. Ten vervolge van Wagenaars Vaderlandsche Historie. Eerste Deel [tot en met het] Acht en veertigste Deel. - Deel 21 bevat vóór de titelpagina een handgeschreven tekst. 
trefwoordenvaderlandse geschiedenis 
geografische naamNederland[staat] 
startdatum
einddatum1749 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.