Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, Hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eyl...

titel't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, Hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het Eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende Zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Begrepen in twee Deelen: I. Verhandelende den Aert en Eygenschap deze Eylants, en Discipline des selfs Inwoonders. Der Chinezen toelegh en Oorlogs-preparatien, om het Eylant Formosa t'overvallen, ende der Nederlanders onachtzame, geringe en zwacke voorsorge tot hun tegenweer. II. Dan der Chinesen vyantlijcke overkomste op het Eylant Formosa; Hare belegeringh des Casteels Zeelandia, ende vordere Oorlogs-exploiten en de actien, gedurende deselve belegeringh ten wederzijden voorgevallen. Hier zyn by-gevoeght eenige aenmerckelyke saken, Rakende d'oprechte gront der Sinese Wreetheyt en Tyranny, gepleeght aen de Predicanten, Schoolmeesters ende Nederlanders aldaer. Met by-gevoeghde Authentijcke Bewijsen 
soortboek 
signatuurWAE 3 A 43 
inventarisnummer15241 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
makerC.E.S. 
uitgeverHoorn, Jan Claesz ten 
datum1675  
pagina's[IV], 45, [1], 72, 38 p. 
annotatieBeschrijving gebaseerd op: Catalogus van de tractaten, pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland aanwezig in de bibliotheek van Isaac Meulman / bew. door J.K. van der Wulp. - Amsterdam : Van Munster en zoon. - 1866-1868. - 3 dl. Dl. 2: 1649-1688. - P. 279 
trefwoordenVerenigde Oost-Indische Compagnie,  Coxinga[persoonsnaam],  Coyett, Frederik,  handelsgeschiedenis,  reisbeschrijving,  Verovering Formosa door Coxinga[1662] 
geografische naamPescadoresFort Zeelandia[Formosa]Formosa[eiland]China[cultuurgebied] 

Commentaar van bezoekers

 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.