Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Nederlands-Nieuw-Guinea

titelNederlands-Nieuw-Guinea 
inventarisnummer09561 
museumMariniersmuseum   Mariniersmuseum
makerTopografische Dienst 
omschrijvingVoorlopige uitgave van topografische kaarten van Nederlands Nieuw-Guinea. Schaal 1 : 100.000. Bestaat uit: Jar (7-B + 7-A), Boo-eilanden (8-A), Kanari-eiladen (10-A), Sajang (4-B + 4-C + 3-B), Sel Pele (5-B), Gag (6-B), Kofiau (8-B), Noeseta-eilanden (9-B), Waigama (10-B), Waaf (11-B), Ajoe-eilanden (3-D + 3-C), Aljoei-baai (5-C), Gam (6-C), Batanta (7-C), Kaboe-eilanden (8-C), Schildpad-eilanden (9-C), Fafanlap (10-C), Letintah (11-C), Kabare (5-D + 4-D), Saoanek (6-D + 6-E), Sorong (7-D), Sailolof (8-D), Seget (9-D), Valsche Pisang-eilanden (11-D + 10-D), Kaap Monfafa (5-E), Makbon (7-E), Klamono (8-E), Segoen-baai (9-E + 10-E), Mar (6-F), Mega (7-F), Amaroe-meer (8-F), Taminaboean (9-F), Johadian (10-F), Inarwatan (11-F), Roembatie (13-F + 12-F), Kaap de Goede Hoop (6-G), IJe (7-G), Koewawin (8-G), Sitoeboer (9-G), Baroe (10-G), Tambaai (11-G), Ogar-eiland (12-G), Fak-Fak (13-G), Samai-eiland (14-G), Karas (15-G), Mommon (16-H +16-G), Saoekorem (6-H), Kebarvlakte (7-H), Taumiberg (8-H), Mesi (9-H), Berma (10-H), Arandai (11-H), Sagan (12-H), Bomberai (13-H), Selassi-baai (14-H), Rijklof van Goens-baai (15-H), Kaap van den Bosch (17-H), Winoesi (7-J + 6-J), Jofsisera (8-J), Tiraga (9-J), Wasian (10-J), Steenkool (11-J), Babo (12-J), Sara (13-J), Soesoenoe (14-J), Namasan (15-J), Karoefa (16-J), Adi-eiland (17-J), Manokwari (7-K), Warkopi (8-K + 8-L), Ransiki (9-K + 9-L), Warimoi (10-K), Masikerie-Gebergte (11-K), Wendehsi (12-K), Tiwarra (13-K), Berari (14-K), Kaimana (15-K), Aidoema (16-K + 17-K), Mapia-Eilanden (2-L), Jende (12-L), Wasior (13-L), Moeroe (14-L), Aiwasa Meer (15-L), Laamora Meer (16-L), Omba (17-L), Orimbori (6-N + 6-M), Noemfoor (8-M + 7-M), Mios Noem (9-M), Tydeman-Riffen (11-M + 11-N), Rorebo (12-M), Nappan (13-M), Kwatisore (14-M), Hamoekoe (15-M), Goreda (16-M), Boeroe gebergte (17-M), Vlakke Hoek (18-M), Korido (7-N), Pom (9-N), Wooi (10-N), Oewapa (16-N), Charles Louis Gebergte (17-N), Oemari (18-N), Warsa (7-P), Biak (8-P), Kaondo (9-P), Seroei (10-P), Itodah (17-P), Oeta (18-P + 19-P), Padaido eilanden (8-Q + 9-Q), Samberbaba (10-Q), Joadimi (17-Q), Timare (18-Q), Kakonao (19-Q), Sawai (10-R), Carstensz. Toppen (17-R), Makaupa Rivier (18-R), Amamapare (19-R), Torpedoboot-eiland (20-S + 20-R), Zenggilorong (17-S), Emilius Kalff Gebergte (18-S), Ipoekwa (19-S), Agats (21T + 21 S), Weddidue (29-S), Kaap Valsch (30-S), West Baliem (17-T), Oosterbaan Top (18-T), Oud-Kasteel Rivier (19-T), Coenen Rivier (20-T), Tritonbank (22-T), Jera (27-T), Wetau (28-T), Kwantoera (29-T), Konerau (30-T), Nevelgebergte (18-U), Van der Sande Rivier (19-U), Por Rivier (20-U), Anna Rivier (21-U), Detajoe-Anim (22-U), Birab (23-U), Taroea-Anim (24-U), De Jongs Punt (25-U), Modderhoek (26-U), Koedjangbando (27-U), Frederik Hendrik Eiland (28-U), Solaka (29-U), Witau (30-U), Van Heutsz Gebergte (18-V), Dusseldorp Meer (19-V), Vriendschaps Rivier (20-V), Imoro Doorsteek (21-V), Doe-Anim (22-V), Emogon (23-V), Koningin Juliana Rivier (24-V), Rogoigai (25-V), Heitske (26-V), Ilmek (27-V), Kimaan (28-V), Wamal (29-V), Momboem (30-V), Johannes Keijts Gebergte (18-W), Andreae Rivier (19-W), Modera Rivier (20-W), Becking Rivier (21-W), Soewa Rivier (22-W), Masia (23-W), Kepi (24-W), Agieme (25-W), Badie (26-W), Alamoen (27-W0, Jawimoe (28-W), Okaba (29-W), J.P. Coengebergte (18-X), Poolgebergte (19-X), Weehuizen Rivier (20-X), Casuaris Rivier (21-X), Mappi Meer (22-X), Koem (23-X), Tamenoe-en (24-X), Alakke (25-X), Masera-eiland (26-X), Soegi (27-X), Kabtel (28-X), Sam-Doemande (29-X), Koembe (30-X), Orion-gebergte (19-Y), Tamal-mot (20-Y), Aikot (21-Y), Mindiptanah (22-Y), Tanah-Merah (23-Y), Roemahtinggih (24-Y), Terik (25-Y), Moeting (26-Y), Saab Rivier (27-Y), Kowa (28-Y), Singomiet (29-Y), Merauke (30-Y), Onggaja (31-Y), Antares (19-Z), Iwoer (20-Z), Ninatie (22-Z), Moejaan-Anim (23-Z), Bajam-Anim (24-Z), Domangi (25-Z), Pantja-Anim (26-Z), Boepoel (27-Z), Joritra (28-Z), Kaiboer (29-Z), Jimandir-Anim (30-Z), Sakiranke (31-Z), Javakreek (32-Z). 
afmetingenhoogte 58 cm 
breedte 67 cm 
 
startdatum1955195619571958 

Commentaar van bezoekers

R.P. van Rummelen | 2013-04-26 | 15:33:08 De naam Casuarisrivier (21-X) is door een team o.l.v. van mijn vader (F.F.F.H. van Rummelen) in 1938 i.h.k. van exploratie van goud in het zgn. Digoelgebied in beeld gekomen
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.