Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Het fregatschip 'Wilhelmina & Clara'.

titelHet fregatschip 'Wilhelmina & Clara'. 
inventarisnummerA.2583(03) 
museumHet Scheepvaartmuseum   Het Scheepvaartmuseum
makerSpin, Jacob 
scheepsnaamWillemina en Clara 
trefwoordentekening,  aquarel,  zeilschip,  fregatschip 
omschrijvingHet fregatschip "Wilhelmina & Clara". 
afmetingenhoogte 49.5 cm 
breedte 70.2 cm 
 
startdatum1866 

Commentaar van bezoekers

Rob de Wijn | 2019-12-22 | 15:53:37“Willemina en Clara”, op 13 december 1854 van stapel gelopen van de werf van F.F.Groen te Amsterdam023, 647 ton o.m., varend voor G.W.van Barneveld Kooy te Amsterdam. De eerste kapitein was Hendrik de Wijn, varend onder kapiteinsvlag 264. Hendrik de Wijn is overleden aan boord van de Willemina en Clara onderweg van Batavia naar Nagasaki/Decima, en aldaar begraven op 8 januari 1857. 31 oktober 1855 JB - Javabode Omtrent het thans ter rede van Batavia liggende fregatschip, WILLEMINA EN CLARA (opm: eerste reis), gezagvoerder H. de Wijn, nemen wij het volgend, uit een Amsterdams dagblad getrokken artikel over. Bedriegen wij ons niet, dan was voorzeker de blik van vele stadsgenoten en vreemdelingen dezer dagen reeds dikwijls op een fraai, nieuw, kampagne fregatschip gevestigd ongeveer op de hoogte van de Kweekschool in lading liggende, en dat door zijn ranke en sierlijke bouw en tuigage, de aandacht der wandelaars langs de Buitenkant onwillekeurig aantrekt en boeit. Levendig belangstellende in alles wat de vaderlandse nijverheid betreft, en hogelijk ingenomen met hetgeen haar tot eer verstrekt, maken wij er ons een genoegen van en geloven tevens een plicht te vervullen, door enige regels te wijden aan de WILLEMINA EN CLARA, geheel volgens systeem van de scheepsbouwmeester F.F. Groen op zeilage en lading gebouwd, en door onpartijdige deskundigen met de meeste lof besproken, niet twijfelende aan het snelzeilen en goed manoeuvreren van deze bodem, in alles buitengewoon hecht en sterk verbonden niet alleen, maar tevens met zoveel pracht volbouwd. De afmeting is als volgt: oversteven, lang 43,75 Nederlandse el; binnen de huid, wijd 10,20; hol 6,25. Is de uiterlijke vorm gunstig en bekoorlijk, reeds bij de eerste voet op het dek, ontwaart de bezoeker dat het inwendige het uitwendige niet beschaamt. Al dadelijk toch wordt de aandacht getrokken door een zogenaamde laadlier, van buitengewone kracht, waaraan een middel verbonden is om twee pompen met zo grote spoed te doen werken, dat men in vijf minuten 1.500 Nederlandse kannen water daarmede opbrengt. Zo is ook de kleine ijzeren gangspit, voor op de bak, bijzonder gemakkelijk tot verhalen ingericht, en laat deze benevens de zeer doelmatige ankerpompspil niets te wensen over. De grote en voorbramtoppen zijn voorzien van conductors en bliksemafleiders, eenvoudig en doelmatig aangebracht. Ook verdient nog, eer wij het dek verlaten, een geheel verborgen perspomp vermelding, achter op het schip geplaatst, en bestemd om zonder putsen de kampagne schoon te maken en tevens voor brandspuit ingericht. Zeldzaam rijk en prachtig is de kajuit, en de aanblik als men haar, langs de gemakkelijke trap afgedaald, binnentreedt, is inderdaad betoverend. Hoog en ruim van afmeting, zo groot dat men des verkiezende een deel voor damessalon kan afschutten, en met uitstekende smaak gedecoreerd, betimmerd met de fijnste houtsoorten, van fraai verguld lofwerk op witte grond voorzien, levert ieder gedeelte overvloedige stof tot beschouwing, en tot hulde tevens aan allen die, tot de voltooiing en verfraaiing bijdroegen; terwijl bij al die schoonheid en pracht het doeltreffende nergens vergeefs wordt gezocht, maar de kleinste ruimte aan nut of gemak is dienstbaar gemaakt. Behalve de goed ingerichte kapiteinskamer, en een grote kamer met keurige ijzeren ledikanten, net behangen en gedrapeerd, en geheel zo comfortabel ingericht, dat men veeleer een elegant boudoir dan een scheepsvertrek denkt binnengetreden te zijn, heeft men buitendien 12 zeer ruime, met ledikanten en andere gemakken voorziene passagiersvertrekken, waarin goed gezorgd is voor verse lucht en licht, alle uitkomende in de grote kajuit, en die niet alleen geheel afzonderlijk gebruikt, maar ook desverkiezende verenigd kunnen worden, door het openen van binnendeuren. Alles, in één woord, is met het grootste comfort voor passagiers ingericht, en meer gemak, ja weelde zouden wij haast zeggen, is aan boord van een soortgelijk schip niet denkbaar, terwijl onder de vele voordelen, die deze bodem hun aanbiedt, ook dit niet mag worden voorbijgezien, dat er een zeer ruime gelegenheid is voor berging van passagiersgoederen, gedurig en zonder moeite voor hen toegankelijk, en die zich aan de voorkant der grote kajuit bevindt, alwaar tevens de verblijven van de stuurlieden en de dokter worden aangetroffen. Wij brengen welgemeende hulde en lof aan de heer G.W. van Barneveld Kooy, voor wiens rekening deze zo uitstekend fraaie bodem werd gebouwd, dat hij een kundig scheepsbouwmeester als de heer F.F. Groen onbekrompen gelegenheid schonk zijn studie zó in praktijk te brengen. Viel deze daardoor een benijdenswaard geluk te beurt, dat menig talentvol man, helaas! mist, hij mocht zich tevens verheugen in de loffelijke medewerking van de Gebr. Schulte, in wier meer en meer gerenommeerde fabriek het ijzer en gietwerk werd vervaardigd, terwijl de heer P. Schut, scheepsbeschieter, er mede blijkbaar een eer in gesteld heeft zich in zijn vak te onderscheiden. Hartelijk wensen wij, dat het gunstig getuigenis van deskundigen over de volbrachte arbeid, alleszins door de geschiedenis der WILLEMINA EN CLARA, bevestigd worde, en deze bodem lang zij en blijve niet slechts een bron van voordeel, maar tevens een sieraad onzer koopvaardijvloot, en de eer der Nederlandse scheepsbouwkunst op de grote wateren glansrijk ophoude!
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.