Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Het brikschip Maria en Jacoba.

titelHet brikschip Maria en Jacoba. 
inventarisnummerA.0574 
museumHet Scheepvaartmuseum   Het Scheepvaartmuseum
makerSpin, Jacob 
scheepsnaamMaria en Jacoba 
trefwoordentekening,  zeilschip,  brik 
omschrijvingHet brikschip "Maria en Jacoba". 
afmetingenhoogte 50.5 cm 
breedte 69.5 cm 
 
startdatum1835 

Commentaar van bezoekers

Nick Posthumus | 2012-02-05 | 22:02:08Goeden avond, Graag breng ik onderstaande informatie onder uw aandacht, die dit brikschip betreft. Zelf afkomstig uit een maritieme familie, betreft het hier: Persoonskaart van Bonne Hommes Wilkes: Bonne Hommes Wilkes, zn. van Homme Willekes (Wilkes) (werkman) en Hilletie Bonnes Brouwer, geb. Amsterdam op 20 11 1801, ged. Hervormd Amsterdam op 25 11 1801, zeevarende, zeeman en vrijwillig matroos, ovl. Havana op 21 11 1839, tr. Amsterdam [akte blad 197 verso] op 19 8 1835 met Alberta Welman, dr. van Carel Welman (koekbakker) en Magdalena Wilhelmina Cloek Hennings, geb. Amsterdam op 6 7 1810, ged. ev.luthers Amsterdam op 8 7 1810, ovl. Amsterdam op 26 3 1880. Uit dit huwelijk 2 kinderen. 1. Carel, geb. Amsterdam op 12 6 1836, varensgezel en zeeman, kapitein bij de Amsterdamsche Stoombootmaatschappij, ovl. Amsterdam op 5 5 1864, tr. (1) Amsterdam [akte nr. register 8, folio 70] op 6 9 1860, Lammegina Haakschop, dr. van Harm Haakschop (loods) en Maria Mulder, geb. Amsterdam op 17 10 1837, ovl. Amsterdam op 4 1 1862, otr. (2) Amsterdam op 4 12 1862, tr. Amsterdam [akte nr. register 11, folio 37] op 18 12 1862, Hanna Elizabeth Willers, dr. van Pieter Hendrik Willers en Hanna Elizabeth Kok, geb. Amsterdam op 26 10 1840. Bronnen en algemene opmerkingen Carel Wilkes. Geboorteakte Amsterdam blad 37verso van 13 juni 1836. De overlijdensadvertentie luidde: "Heden overleed tot diepe droefheid van mij en zijne moeder, wiens eenig kind hij was, de Heer CAREL WILKES, in den ouderdom van bijna 28 jaren, in leven Kapitein bij de Amsterdamsche Stoombootmaatschappij. H.E. WILLERS Wed. C. WILKES. Amsterdam, 5 Mei 1864. (10304).". 2. Magdalena Johanna, geb. Amsterdam op 30 11 1839, ovl. Amsterdam op 9 2 1852. Bronnen en algemene opmerkingen Magdalena Johanna Wilkes. Geboorteakte Amsterdam van 3 december 1852. Haar vader was bij de aangifte afwezig. De overlijdensadvertentie luidde: "Heden overleed tot mijn innige droefheid, na een geduldig lijden van 8 maanden, mijne hartelijk geliefde eenigste Dochter MAGDALENA JOHANNA, in den ouderdom van ruim 12 jaren. Amsterdam, 9 Februarij 1852. A. WELMAN Wed. B.H. WILKES. Algemeene Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.". Bronnen en algemene opmerkingen Carel Wilkes en Hanna Elizabeth Willers. De huwelijksadvertentie luidde: "Getrouwd: C. WILKES, Weduwnaar van L. Haakschop, met H.E. WILLERS. Amsterdam, 18 Dec. 1862. EenigeKennisgeving (23136)." Gemeentearchief Amsterdam, doopregister Nieuwe kerk, doop door pastor Joost Isaac Cremer, bron: 61, pagina 86 # 6, Gemeentearchief Amsterdam, met doopgetuigen Willem Pieters en Antje Ipes. Overlijdensakte Amsterdam register 6, folio nr. 200 van 16 september 1840. De overlijdensadvertentie luidde: "** Heden ontving ik het zekere, doch voor mij zoo treurige berigt, dat mijn hartelijk geliefde Echtgenoot, BONNE HOMMES WILKES, in leven Stuurman op het Brikschip Maria en Jacoba, gevoerd door Kapt. D.J. Bart, op den 21sten November jongstl., te Havana, in den ouderdom van 38 jaren, is overleden. Slechts ruim vier jaren mogt ik met hem in den allergelukkigsten Echt vereenigd zijn. Wat ik, met mijne twee nog zeer jonge Kinderen, aan hem verlies, zal een ieder, die denOverledene van nabij gekend heeft, wel kunnen beseffen. Amsterdam, 7 Januarij 1840. A. WELMAN Wed. B.H. Wilkes. Strekkende deze tot eenige en algemeene Kennisgeving. Uiterlijke teekenen van Rouw zullen alleen door mij worden aangenomen.". De hierboven genoemde Hilletie Bonnes Brouwer is een kleindochter van een Sontvaarder in de 18e eeuw. Met vriendelijke groet, Nick Posthumus, Castricum
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.