Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


Kaerte der Lant-streecke van zyn Zaarsche May.ts gebiet tusschen Kargapool en Waygatsz.

titelKaerte der Lant-streecke van zyn Zaarsche May.ts gebiet tusschen Kargapool en Waygatsz. 
inventarisnummerBWAE165bb-P46 
museumMaritiem Museum Rotterdam   Maritiem Museum Rotterdam
omschrijvingKaart van een gedeelte van Nova Zembla, links de Witte zee en Archangel aan de Dwina (Defina Fluvius). Linksonder de titelcartouche met afstandsschaal. Windroos op linkerkant.
Kaart opgenomen in de uitgave Noord en Oost Tartarye, ofte bondig ontwerp Van eenige dier Landen en Volken, Welke voormaels bekent zijn geweest. Beneffens verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen beschreve Tartersche en Nabuurige Gewesten, Landstreeken, Steden, Rivieren, en Plaetzen, in de Noorder en Oosterlykste gedeelten van Asia en Europa, Zoo buiten en binnen de Rivieren Tanais en Oby, als omtrent de Kaspische, Indische-Ooster, en Zwarte Zee gelegen; gelijk de Landschappen Niuche, Dauria, Jesso, Moegalia, Kalmakkia, Tangut, Usbek, en Noorder Persie, Turkestan, Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, Samojedia, en andere aen hunne Tzaersche Majesteiten Kroon gehoorende Heerschappyen: Verdeeld in twee Stukken, Met der zelver Land-kaerten: mitsgaders, onderscheidene Afbeeldingen van Steden, Drachten, enz. Zedert naeuwkeurig onderzoek van veele Jaren, en eigen ondervindinge ontworpen, beschreven, geteekent, en in 't licht gegeven, / door Nicolaes Witsen. Tweede Druk: Eerste Deel. ; [Noord en Oost Tartarye; Tweede deel: Behelzende de Landschappen Georgia, Mengrelia, Cirkassia, Crim, Astakkia, Altin, Tingoesia, Siberia, en Samojedia, door Nicolaes Witsen.]. - Amsterdam : Halma, 1705. 

Commentaar van bezoekers

Jan de Lint | 2024-05-16 | 13:05:23 jammer dat het niet mogelijk is van deze kaart een kopie te downloaden (en in een grote resolutie!) . Gezien de leeftijd is deze afbeelding vrij van auteursrecht toch?
Jan de Lint | 2024-05-16 | 13:05:19 jammer dat het niet mogelijk is van deze kaart een kopie te downloaden (en in een grote resolutie!) . Gezien de leeftijd is deze afbeelding vrij van auteursrecht toch?
 
  voeg uw commentaar toe
naam
email
commentaar
afbeelding uploaden
verificatie

Typ de tekst van het plaatje in het veld. Klik op het plaatje als de tekst onleesbaar is.