Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = zeerecht aantal treffers: 546
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden : (No. I 460) wet van 29 October 1948, houdende goedkeuring van het Verdrag tot regeling van de Walvisvangst met bijbehorend Reglement, ondertekend te Wahington op 2 December 1946
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
 
Historische mededelingen (1): Monsterrol
maker:  Moelker, H.P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
 
Disertationum Marinarum.
maker:  Amama, Nicolao
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Tucht op de koopvaardijschepen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
50 jaar Raad voor de Scheepvaart.
maker:  Dirkzager, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De vrije zee. Nederland ter zee 1666-1966.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Zeeongevallenwet 1919.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
What does article 13 of the 1929 International Convention for the safety of life at sea mean?
maker:  Schat, A.P.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Strijd om de Wereldzeeën. De zee als politieke machtsfactor.
maker:  Diwald, Hellmut
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Zeerecht voor hogere zeevaartscholen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Wetskennis voor adspirant 2e en 3e stuurlieden grote handelsvaart.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Scheepsnationaliteit. Proefschrift.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Het Lof der Zee-Vaert. Uitgegeven met inleiding, vertaling en commentaar door Hans den Haan.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Leerboek der scheepvaartwetten voor Adspirant- Tweede en Derde Stuurlieden ter Koopvaardij.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Zeeaanvaringsreglement. Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op zee.
maker:  Agema, D.R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Stuwardoorswet. Wet van 16 oktober 1914, Stb. 486 houdende bepalingen in het belang van de personen werkzaam bij het laden en lossen van zeeschepen, zoals deze wet sindsdien is gewijzigd.
maker:  Hoen, W.J. 't
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Dat olde waterrecht vann Staueren. Geschiedenis en Zeerecht van Staveren.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
See Rjocht yn 'e skiednis fan 'e skipfeart.
maker:  Jong, Jaap de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Kromsluiting in de ijzers. Uitspraken van de Raad van de Tucht (voor de koopvaardij) 1856 - 1909.
maker:  Bik, E.A.Roos, D.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Tuchtrecht in de zeescheepvaart.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum