Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = waterstaat aantal treffers: 83
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Romeinse Rijkswaterstaat : kanalen en scheepvaart bij de Limes
maker:  Clerinx, Herman
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Getijtafels.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Getijtafels voor Nederland 1989.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Polders in de wereld.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Friesland 1945-1970
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
De waterhuishouding van Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Waterschap Westergo's IJsselmeerdijken
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Algemene voorschriften voor de uitvoering en het onderhoud van werken onder beheer van het departement van Waterstaat en Reglement (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Noord-Friesland Buitendijks.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Staat der werken tot verbetering van de algemeene afstrooming van het boezemwater en de scheepvaart in de Provincie Friesland (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Memorie omtrent den tegenwoordigen toestand van den Binnenlandschen waterstaat in de Provincie Friesland (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Overheidszorg voor waterstaatswerken. Proefschrift (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Hoe het met het water staat.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
De historische ontwikkeling van het waterstaatsrecht in Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De Friese geschiedenis in Europees perspectief.
maker:  Vries, Kl. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Over de afwatering van Friesland en haar geschiedenis.
maker:  Woude, Ir. D.F.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Register van peilschalen, hakkelbouten en andere verkenmerken in de Provincie Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Verhooging van de stormvloedsstanden op de Friesche kust, tengevolge van de afsluiting der Zuiderzee. Nota betreffende (...)afsluiting van de Zuiderzee
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Zee- en IJsselmeerwerende waterschappen in Friesland: verzamelinventaris van gedeponeerde archieven van het waterschap Fryslân ca. 1619-1979.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Reglement en Instructie voor Wymbritseradeel: cum annexis Contributie Zeedijken, de steden Sneek en IJlst daaronder begrepen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum