Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = vlootorganisatie aantal treffers: 16
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeyen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten : beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen : ve...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Architectura navalis et regimen nauticum, ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was: scheeps-oeffeningen, stryden, tucht, wetten en gewoonten : beneffen...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
History of the Naval Overseas Transportation Service in World War I
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Polska marynarka wojenna 1918-1980
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Varend verleden : de Nederlandse oorlogsvloot in de zeventiende en achttiende eeuw
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Bestier op koopvaardij-scheepen. Wat nut de scheepsbouw geeft. Scheeps-daden. Haven-bouw.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Nederlandts scheeps-bestier, op scheepen van oorlogh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
De schepeling
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
The Dutch navy of the seventeenth and eighteenth centuries
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
The founding of Russia's navy : Peter the Great and the Azov fleet, 1688-1714
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
De gebreken van de Nederlandse vloot gedurende de Eerst Engelse Oorlog, alsmede de oorzaken en de pogingen tot verbetering hiervan
maker:  Verbeek, J.R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
The Dutch navy of the seventeenth and eighteenth centuries
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw
maker:  Sigmond, J.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
The Norwegian Shipping and Trade Mission (Nortraship) og The Netherlands Shipping and Trading Committee (Shipping) - En sammenlikning
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
Een voyaige ter zee, anno 1544
maker:  Sigmond, J.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
35261 
Brandt's leven van De Ruiter : bloemlezing : een leesboek bij het onderwijs in de Nederlandsche taal en letterkunde voor hoogere burgerscholen en gymnasien
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam