Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = verordening aantal treffers: 71
titeltypemuseumafbeelding
1
00052 
Ordonnantie betreffende haringvisserij
maker:  Duyck, A.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
2
01640 
'Ordres voor de .... Vent-Jagerye' (1802)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
3
01647 
'Secrete ordres voor de .. vent-jagerye .... Maas, en 't Noorder Quartier'(1783)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
4
01648 
'Ordres voor kooplieden der Jagers, .... haringjagerij van Zuid en Noordholland'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
5
01654 
'Provinciaal blad voor Noord-Holland' Nr. 33
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
6
01658 
'Orders voor de kooplieden der Jagers .. haringjagerij ... Maas en Noordholland'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
7
01661 
'Waarschouwing' betreffende het zonderen van den haring op zee. (1839)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
8
01662 
'Waarschouwing tegen het niet naar behoren behandelen..(etc) van de haring..'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
9
01663 
'Waarschouwinge tegen 't Onderhuuren van 't Volk, en het in Zee gaan ...' (1766)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
10
01664 
Orders voor de stuurlieden behorende tot de haringvisserij van Zuid en Noordholland
maker:  Goude, wed. M.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
11
01665 
Orders voor super-carga's behorende tot de haringvisserij van Zuid en Noordholland
maker:  Goude, wed. M.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
12
01755 
'Placaet Ende Ordonnantie beroerende ... ende legghen van den Haringh, &c.'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
13
01757 
'Secrete ordres voor ... Vent-jagerye .. tussen Maas, en 't Noorder Quartier'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
14
02053.01 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
maker:  Groot, P. de
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
15
02053.02 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
maker:  Groot, P. de
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
16
02054 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
17
02055 
'Reglementaire bepalingen inzake Groote Visscherij n.a.v. K.B. dd. 1822 '
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
18
02056.01 
'Reglement op de uitoefening der Groote of Zout-Haring Visscherij .... etc.'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
19
02056.02 
'Reglement op de uitoefening der Groote of Zout-Haring Visscherij .... etc.'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
20
02144 
Verzameling van wetten of Nederlandsche Pandecten (deel 9)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis