Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = vaarwater aantal treffers: 41
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Scheldekwestie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Binnenvaart : scriptiepakket
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Schipperen op de Schelde : 150 jaar Scheldereglement
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Aan de reis! in Nederland : beeldend verleden van een varend bestaan
maker:  Groot, Harry de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Aan de reis! internationaal : beeldend verleden van een varend bestaan
maker:  Groot, Harry de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
L' accès maritime au Zaïre = Maritieme toegang tot Zaïre : symposium, Bruxelles, 5 décembre 1986
maker:  Sterling, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Handbuch für Belte und Sund : kleiner und grosser Belt, Sund, fahrwasser südlich von Fünen und Smaalands-fahrwasser
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Het Schelde- Rijn akkoord van 13 mei 1963
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
ANWB digitale waterkaarten 2009/2009
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Den Helder en het Nieuwe Diep (1770-1822)
maker:  Jansen, W.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
10832 
Rapport omtrent den waarnemingsdienst der vaarwaters naar Soerabaia
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
12087 
Gids voor de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche Stroomen voor de Binnenvaartscholen en voor zelfonderricht
maker:  Keijzer, T.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
15331 
Meer en Plas
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
15332 
Born's kaart van Loosdrecht en omgeving
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
15733 
Born's vaarkaart van de Biesbosch voor scheepvaart en watersport
maker:  Keijzer, T.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
200007749 
Antwoord op de vraage, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappy der Weetenschappen te Haarlem: welken zyn de beste middelen om vaarwaters te verdiepen, het zy de ondieptens gekomen zyn door verzandingen, kleyen, slikken ofte andersints?
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
32930 
Verslag over de lichting van het in januari 1886 op de Theems gezonken stoomschip Edward Eccles, groot 841 registerton, benevens eenige beschouwingen over de lichting van gezonken schepen in de Nederlandsche rivieren en zeemonden en over de inrichting van het daartoe benoodigde materieel
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
42366 
Het meer Flevo en de Middelzee, op blikken op de wartaal van Jhr. Mr. M. de Haan Hettema, in zijn geschrift: "Over de oudere geschiedenis van Friesland, met betrekking tot haren vroegeren en tegenwoordigen waterstaat."
maker:  Ottema, J.G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
42402 
Verslag der staats-commissie, benoemd bij koninklijk besluit van 21 april 1878, No. 10 : Tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van het Zwolsche Diep
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
42469 
Historisch overzigt en opmerkingen betrekkelijk de ontwerpen tot verbinding van de Noord- met de Zuiderzee langs Amsterdam, hetzij door een open vaarwater, of door een met dammen en sluizen gesloten kanaal;
maker:  Caland, Abraham
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam