Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = terminologiebron aantal treffers: 40
titeltypemuseumafbeelding
1
 
The ship in the medieval economy, 600-1600
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtloopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeyen : scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten : beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleet in alle hare deelen : ve...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Architectura navalis et regimen nauticum, ofte Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, waar in wydtloopigh wert verhandelt de wyze van scheeps-timmeren, zoo als de zelve eertydts by de Grieken, en Romeinen, in gebruik was: scheeps-oeffeningen, stryden, tucht, wetten en gewoonten : beneffen...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Chartering and shipping terms : practical guide for steamship companies, masters, ship's officers, shipbrokers, exporters, importers and for all who are interested in the shipping industry
maker:  Bes, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Scheepvaarttermen : handboek voor handel en scheepvaart
maker:  Bes, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Der geoeffnete See-Hafen worinnen nicht allein der meisten Nationen und Regenten, ingleichen fuernehmer See- und Handels-Staedte in allen Theilen der Welt gewoehnliche Schiff-Flaggen und andere See-Zeichen sondern auch alle ausserliche und innerliche Theile eines volkommenen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
The Konjo boatbuilders and the Bugis prahus of South Sulawesi
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Kneep en binding : een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Catchers and corvettes : the steam whalecatcher in peace and war, 1860-1960
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Bestier op koopvaardij-scheepen. Wat nut de scheepsbouw geeft. Scheeps-daden. Haven-bouw.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Van de losse werk-tuigen te scheep
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Handelende van het Indiaansche vaar-tuigh
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Evenmatigheden omtrent de scheepsbouw in Engelandt en Vrankrijk gebruikelijk, waar bij het verschil in den onderlingen bouw werdt bespeurt, aanvangende met de Fransche , zoo als zulks uit schrijveren dier tonge getoogen, en zelve bij ondervindinge in eigener plaatze ter loops hebbe geleert
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
Binnelants-vaarders. Scheepen van ongemeene gestalte. Hoe men hout keuren zal en des zelfs aart. Benaming en verbeeldtzels aller werk-tuigen daar men scheepen mede bouwt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
Maat en certers eeniger zee-scheepen, van andere gedaante en gebruik als hier voor zijn opgehaalt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Hoe men de scheeps-deelen vervolgens 't zamen zet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
Evenmatige grootheit van scheeps leden ; mitsgaders eenige bijzondere scheeps certers
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Verklaringen van scheeps spreek-woorden, en verscheiden eigene benamingen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
Hoe men hedendaaghs scheepen bouwt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
Chartering and shipping terms
maker:  Bes, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam