Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = strandvonderij aantal treffers: 18
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Texelse jutters
maker:  Schol, Aad
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Middeleeuwen aan zee
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Sail and steam : selected maritime writings of Yrjö Kaukiainen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Strandungen, Havarien, Kaperungen : Beiträge zur Seefahrtsgeschichte Nordfrieslands
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Simon Gutker de strandvonder : een leven lang tussen eb en vloed
maker:  Minkema, Jouke
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
'Tweederlije gevoelens' : competentiegeschillen over zeevonden uit Nederlandse koopvaarders (1770-1772)
maker:  Keuning, M. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Strandroverij langs de Hollandse kust in de achttiende eeuw
maker:  Keuning, M. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
1996.0124 
Groen-Zwart : Texels in het hart : Beschouwingen over een eilandcultuur
maker:  Ginkel, Rob van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
200002725 
Wet van den 27sten Juli 1931, houdende regeling der strandvonderij
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
200002726 
Besluit van den 18den December 1933, tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, ter uitvoering van de wet op de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad no. 321)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
200002727 
Besluit van den 27sten December 1933, tot bepaling van den dag van inwerkingtreding van de wet van 27 Juli 1931 (Staatsblad no. 320) tot herziening van den zevenden titel van het tweede boek van het Wetboek van Koophandel (schipbreuk, enz.) en van de wet op de strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staats...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
200002728 
Besluit van den 29sten Mei 1936, tot wijziging van het Koninklijk besluit van den 18den December 1933 (Staatsblad no. 704), tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, ter uitvoering van de wet op strandvonderij van 27 Juli 1931 (Staatsblad no. 321)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
200004621 
De burgemeester-strandvonder
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
200004627 
Nog eens de burgemeester-strandvonder
maker:  Bredius, J.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
2075 
Hulpverleening en strandvonderij : behandeling van de wetten van 27 juli 1931, S. Nos. 320 en 321 en de daarbij behoorende uitvoeringsmaatregelen
maker:  Scheltema, F.G.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
33668 
Branding.... verhaal van zand en zee
maker:  Bakker, Piet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
33779 
Rooie Hein de zeejutter
maker:  Grunwald, Levy
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
3928 
Wettelijke bepalingen betrekkelijk de strandvonderij
maker:  Beth, J.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam