Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = politiereglement aantal treffers: 14
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Reglementen binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Reglementen binnenvaart
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Reglementen binnenvaart
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Reglementen binnenvaart
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Reglementen binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
200007699 
Besluit van den 30sten October 1925, tot wijziging van het bijzonder reglement van politie voor het kanaal van Amsterdam naar de Merwede, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 8 October 1913 (Staatsblad no. 383). (No. 430)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
200007701 
Bijzonder Reglement van politie voor het Noordzeekanaal, vastgesteld bij Koninklijk besluit van 23 Mei 1892 (Staatsblad no. 113), gewijzigd bij Kon. besluit van 5 April 1897 (Staatsblad no. 79).
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
200007704 
Besluit van den 7den April 1905, tot bekrachtiging van een reglement van politie voor de scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. (No. 126)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
200007705 
Reglement van Politie voor De scheepvaart en de vlotvaart op den Rijn, met inbegrip van de Waal en de Lek, vastgesteld bij Kon. besluit van 9 October 1897 (Staatsblad no. 204).
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
32137 
De Rijnvaart-acte
maker:  Ranitz, H. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
34149 
Wetten en besluiten betreffende: loodsdienst voor zeeschepen, regeling der pensioenen van het personeel van den loodsdienst voor zeeschepen en van de weduwen en kinderen van dat personeel, aanvaringen of aandrijvingen op zee en op openbare wateren in het Rijk, reglement van politie voor de scheepvaa...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
42334 
Rijnvaartpolitieregelement voor den rijn met inbegrip van de waal en de lek, : zooals dit laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 9 Juli 1929 (Staatsblad no.386)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
44371 
Reglementen binnenvaart
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
44373 
Reglementen binnenvaart
maker:  Salomons, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam