Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = octrooi[recht] aantal treffers: 11
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De Rijnvaartakten en de cabotage = Les actes du Rhin et le cabotage : avec un résumé en français
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Het ontstaan van een motor : ontrukt uit de vergetelijkheid, Dirk Willem van Rennes, een man en zijn idee, patent en boek-fragmenten
maker:  Ede, W.A. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
De VOC als volkenrechterlijke actor = The (Dutch) East India Company as an actor in international law
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Kaapstad, een onwettig kind van de VOC : een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad
maker:  Verstegen, Math
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC : bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Nostalgie in techniek : een moderne stoommachine uit de jaren 1900
maker:  Beijk, Renirus
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
De geoctrooieerde compagnie : de VOC en de WIC als voorlopers van de naamloze vennootschap
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Resultaat van intensief speurwerk : oplossing van oud probleem van schroefasafdichting volgens octrooi Brandt aanwinst voor scheepsbouw : proefnemingen alle geslaagd
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
'Liefhebbers des vaderlandts ende beminders van de commercie' : de plannen tot oprichting van een Generale Westindische Compagnie gedurende de jaren 1606-1609
maker:  Meijer, A.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
41641 
Iets, over de op te rigtene Nederlansche geoctroijeerde maatschappij voor den Chinaschen thee-handel
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
41649 
Octroy by de hoogh mog. heeren staten generael verleent aen de West-Indische Compagnie : in dato den 20. September 1674. Mitsgaders de prolongatie van het selve octroy voor den tydt van dertigh jaren. in dato den 30. November 1700
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam