Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = machinistenopleiding aantal treffers: 21
titeltypemuseumafbeelding
1
 
"Up funnel, down screw!" : the story of the naval engineer
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
De geschiedenis van de Marine-Stoomvaartdienst, 1824-1949 : gedenkboek van de Vereniging van Officieren van de Marine-Stoomvaartdienst
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Reglement en programma's voor de examens ter verkrijging van de diploma's als machinist voor de binnenvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
"Tussen kolen en ketels" : 170 jaar stoomvoortstuwing bij de Koninklijke Marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Eeuwfeest van de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen, Rotterdam, 1851-1951 : programma, 19 tot en met 22 december
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Rekenen ten behoeve van het voortgezet of uitgebreid technisch onderwijs, in het bijzonder voor scholen voor scheepswerktuigkundigen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Gedenkschrift ter gelegenheid van het feit dat honderd jaar geleden werd opgericht de Kweekschool Machinisten te Amsterdam. thans voortbestaande als de Hogere Technische School "Amsterdam" en de Hogere Zeevaartschool voor Scheepswerktuigkundigen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
De flambouw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
10307 
Dienst van scheepvaart : diplomatenreglement 1939 en reglementen voor de stuurlieden- en machinistenexamens 1939 benevens de hierop betrekking hebbende uitvoeringsvoorschriften
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
12176 
De marine-machinist
maker:  Visser, J.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
15991 
Programma [Kweekschool voor Machinisten]
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
18216 
Reglement voor de machinisten-examens : Vastgesteld bij Koninklijk Besluit van den 27sten December 1907 (Staatsblad No. 354), en nader gewijzigd.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
200004644 
De Kweekschool voor Machinisten te Amsterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
31226 
Platen behoorende bij de dictaten voor de opleiding tot sergeant-machinist
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
32473 
Rapport van de commissie inzake de opleiding van scheepsmachinisten
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
32631 
Technische lees- en spreekoefeningen in de Engelsche taal
maker:  Leliveld, J.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
32634 
Rekenboek voor adspirant-machinsten en machinisten ter koopvaardij
maker:  Osinga, S.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
34495 
Rekenboek voor adspirant-machinisten en machinisten ter koopvaardij
maker:  Osinga, S.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
400002006 
De technische kroniek : maandblad gewijd aan techniek en wiskunde
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
43864 
Reglement voor de examens ter verkrijging van een diploma als machinist aan boord van koopvaardijschepen.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam