Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = koninklijke landmacht aantal treffers: 17
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De sleepboten van de Koninklijke Landmacht
maker:  Kruik, L.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Afsluitdijk 1940
maker:  Brongers, E.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
1993.2176 
[ Het korps torpedisten]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1995.0115 
Van Holland naar Indië : Herinneringen uit het dagboek van een Hollandsch onderofficier, als medegeleider van een detachement suppletietroepen naar Batavia
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1996.1804 
Geschiedenis van de mineurs, sappeurs en pioniers, met name in de Nederlanden, tot in de tijd van Prins Maurits
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1997.0246 
Geef acht : Een institutioneel onderzoek naar bedrijfsprocessen en handelingen op het beleidsterrein militair personeel: beroeps- en reservepersoneel in dienst van het ministerie van Defensie en voorgangers, 1945 - 1993
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1997.0777 
Roeien met de riemen : Een onderzoek naar instituties, bedrijfsprocessen en handelingen met betrekking tot het beleidsterrein militair materieel Koninklijke Marine, 1945 - 1993
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1997.4771 
De sleepboten van de Koninklijke Landmacht
maker:  Kruik, L.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1998.1308 
De praktijk van het militaire tuchtrecht : handboek ten dienste van hen, die bij de Koninklijke Landmacht met eenig gezag zijn bekleedDeel I : wet op de krijgstucht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
1998.1309 
De praktijk van het militaire tuchtrecht : handboek ten dienste van hen, die bij de Koninklijke Landmacht met eenig gezag zijn bekleedDeel II: reglement betreffende de krijgstucht en alfabetisch register
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1998.1425 
Nota reservistenbeleid : het reservepersoneel in de professionele krijgsmacht
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
2000.0019 
Historisch bezit Koninklijke Landmacht : verzamelingen militaire musea in Nederland
maker:  Kornaat, Klaas
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
2003.1154 
Klewang : catalogus van het Legermuseum : KNIL, Landmacht, Zeemacht, Marechaussee en Politie = Catalogue of the Dutch Army Museum : with summaries, explanatory notes and all captions in English
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
2004.5019 
Niet voor God en niet voor het vaderland : linkse soldaten, matrozen en hun organisaties tijdens de mobilisatie van '14-'18
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
2004.5323 
Operatie Noach : de hulpverlening door de Koninklijke Marine en de watersnoodramp van 1953
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
2006.1255 
Militair vervoer verbeeld : transport bij de krijgsmacht 1900-2006
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
2010.0282 
Brief van de Inspecteur van de Geneeskundige Dienst der Koninklijke Landmacht , A.W. van Rossen aan mevrouw K.J. Meerstadt v.d. Schee te Zutphen betreffende de aanstelling als verpleegster, in de rang van 2e luitenante op een hospitaalschip van de Koninklijke Landmacht, 's-Gravenhage 4 april 1949
maker:  Rossen, A. W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum