Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = haringbuizen aantal treffers: 136
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Haringbuis en vishoeker
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
2
 
Van "buza"tot "buis", de ontwikkeling van het Vlaamse vissersvaartuig; (12e - 16e eeuw)
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
3
 
Zeescheepvaart in Zuid-Holland 1400-1550
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
4
 
De Middeleeuwsche keuren der stad Brielle
maker:  Jager, H. de
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
5
 
Zierikzee vroeger en nu
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
6
 
uittocht der Delfhavensche haringreeders naar Rotterdam in 1638
maker:  Bijlsma, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
7
 
Handvesten, octroyen, privilegien en regten aan de stede Vlaardingen, zoo by de Graaven, als by de Staaten van Holland en Westvriesland vergunt of bevestigt ; ...
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
8
 
'Hollands haringvisserij met de vleet door de eeuwen heen
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
9
 
houten logger
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
10
 
Onze schepen in de gouden eeuw
maker:  Crone, G.C.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
11
 
Palestinaschepen van Dierick van Peasschen (1511-1521)
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
12
 
Schepen van de Nederlanden ; van de late middeleeuwen tot het einde van de 17e eeuw
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
13
 
Notities aangaande het beste dorp in Holland ; een verhaal over De Rijp
maker:  Meddens, H.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
14
 
Bouwbeschrijving buis; overgenomen van gegevens van de Oostendse Heemkundige Kring 'De Plaete'
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
15
 
Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met 85 afbeeldingen op 77 platen van scheepsmodellen, schepen en scheepsversiering. Met eene vertaling in het Engelsch.
maker:  Crone, G.C.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
16
 
maritieme aspecten van de keure van Nieuwpoort van 1163
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
17
 
Nadere adstructie mijner beknopte opmerkingen omtrent de zoutharing-visscherij, enz. ; ditmaal bepaaldelijk opzigtens de redevoering door den heer R.Westerhof, uitgesproken in de 2e kamer der Staten Generaal op 21 December 1850
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
18
 
tucht- en politiereglement voor de Hollands-Vlaamse krijgsvloot van buiskonvooiers van 1547; voordracht van 30 nov. 1963
maker:  Degryse, R.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
19
 
Herring wars: the Habsburg Netherlands and the struggle for control of the North Sea, ca. 1520-1560
maker:  Tracy, James D.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
20
 
Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met 85 afbeeldingen op 77 platen van scheepsmodellen, schepen en scheepsversiering
maker:  Crone, G.C.E.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen