Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = eskader[vlootverband] aantal treffers: 39
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Matthijs Sloot : een zeeman uit de achttiende eeuw, ± 1719-1779
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Koers 300 vaart 25 : de slag in de Javazee
maker:  Nater, Johan P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Dese aengenaeme tocht : Chatham 1667 herbezien door zeemansogen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Journael gehouden op 's Landts Schip d'Eendracht door de Heer Aert van Nes Lt. admrl van Holland ende Westvriesland inden jare 1667
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
De Ruyter : redder van het bedreigde vaderland
maker:  Scheffer, Age
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Oorlogsvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
De ondergang van 's Lands schip Drenthe
maker:  Versfelt, H.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw
maker:  Sigmond, J.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
De scheepsmacht in de Caraïbische zee in 1914
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Het Engels-Nederlandse bombardement van Algiers in 1816
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
De Directie Oostersche Handel en Reederijen en het Oostzee-eskader van 1715
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
'Ruiner les pêcheries' : een aanval van Duinkerker kapers op de Nederlandse vissersvloot in 1600
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
's-Lands schip 'Zierikzee' : de geschiedenis van een Zeeuws oorlogsschip 1733-1782
maker:  Vlot, J.D.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
Terecht- en teleurstelling op de Taag : het handelen van luitenant-admiraal Cornelis Schrijver op de rivier van Lissabon in 1748
maker:  Groot, S.J. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
Vergeten vlaggen: de trofeeën van het Eskader-Van Braam in de Indische Archipel, 1784
maker:  Pool, Mariska
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Vergeten vlaggen: de trofeeën van het Eskader-Van Braam in de Indische Archipel, 1784
maker:  Pool, Mariska
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
De slag in de Javazee, 27 februari - 1 maart 1942
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Bevrijde Christenslaven anno 1670
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
De slag in de Javazee, 27 februari - 1 maart 1942
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
De laatste reis van de Vrouwe Geertruida : terugkeer en opvang van opvarenden van het eskader van Engelbert Lucas
maker:  Landheer, Hugo
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam