Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = document aantal treffers: 4574
titeltypemuseumafbeelding
1
01699 
Resolutie. Ordre te observeren in 't eligeren van Officieren, en de 't capiuleren met de selve over 't werven van compagnien. Van den 5 december 1669.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
2
02700 
Missive van de heer Luyten, Admiraal van Gent, geschreven aan de Hoogh Mag. Heren Staten Generaal der Verenighde Nederlanden.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
3
02701 
Articul brief ende instructie rakende den Oorlogh ter zee
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
4
02703 
Lijst der gepensioneerde officieren
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
5
02704 
Notificatie van den Minister van Justitie en Politie van het Koninkrijk Holland.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
6
02791 
Aanbieden van tweehonderd en tweeentwintig gala-uniformen.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
7
03067 
Stukken van jonkheer W.F. Clifford Kocq van Breugel, betreffende een oefening in Noord-Brabant, 1883.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
8
03114 
Bevrijdingsoorkonde
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
9
03585 
Authentycke lyste van de machtige scheeps-vloot der edele ho: mo: heeren Staten Generael ... Cornelis Tromp ....
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
10
03591 
Extracten uyt verscheyden brieven, soo uyt 's lants vloot, Rotterdam, 's-Gravenhage, als elders, behelsende den tegenwoordigen bloedigen slag.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
11
03592 
Generale lyste, soo van 't getal der dooden en gequetsten, op de oorloghschepen in 't Texel ingekomen; .....
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
12
03593 
Lyste van de scheepen composerende de vloote van de staete der Vereenighde Nederlanden, so als deselve op den 1 junij, en volgende dagen, anno 1666 zijn in zee gelopen.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
13
03594 
Authentyke lyste der twee machtige scheepsvlooten soo als die in esquadrons zijn verdeelt.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
14
05732 
Stembiljet Saargebied, 1934-195
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
15
05748 
Kazerne Oostplein
maker:  Arkel, H. van
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
16
05762 
Liedtekst "Naar de Saar" door G.H. Spreenhoff, 1935
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
17
05792 
Oorkonde ter herinnering aan aanbieding ereboek Korps Mariniers, 1950
maker:  Rensburg, E.
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
18
06720 
ontwerp Korpsvaandel
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
19
06721 
proefdruk Korpsvaandel
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum
20
06722 
proefdruk Korpsembleem
voorwerpenMariniersmuseum
Mariniersmuseum