Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = dagorder aantal treffers: 13
titeltypemuseumafbeelding
1
1992.0650 
Oorkonde in naam der Koningin uitgereikt door de Minister van Marine aan ... opvarende van Hare Majesteits kruiser "Tromp" ten tijde dat de daden of feiten bedreven werden, waarvoor ingevolge Koninklijk Besluit van 8 januari 1949 no. 36 aan deze bodem de "Koninklijke vermelding bij dagorder" is toeg...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
1992.0651 
Oorkonde in naam der Koningin uitgereikt door de Minister van Marine aan ... opvarende van Hare Majesteits kanonneerboot "Flores" ten tijde dat de daden of feiten bedreven werden, waarvoor ingevolge Koninklijk Besluit van 10 november 1948 no. 31 aan deze bodem de "Koninklijke vermelding bij dagorder...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
1992.0652 
Oorkonde in naam der Koningin uitgereikt door de Minister van Marine aan ... opvarende van Hare Majesteits kanonneerboot "Soemba" ten tijde dat de daden of feiten bedreven werden, waarvoor ingevolge Koninklijk Besluit van 10 november 1948 no. 30 aan deze bodem de "Koninklijke vermelding bij dagorder...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1993.1638 
Dagorder voor de Zeiltocht tot de opening van het seizoen op 3 mei 1914 van de Zeilvereniging 'Het Y'
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1994.6187 
Correspondentie betreffende de toekenning van de ' Koninklijke Vermelding bij Dagorder ' aan het ms. "Aagtekerk" ] [3 stuks]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
MKZA/082 
Dagorder Hare Majesteit Koningin Beatrix, 30 april 2013
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
7
MKZA/083 
Dagorder Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, 30 april 2013
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder
8
S.0568(07) [nr 0001] 
Copie dagorder van Kapt. ter zee J.C. Koopman aan de schepelingen van Z.M. Zeemagt voor Antwerpen d.d. 10 aug. 1831
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
S.0568(22) [nr 0007] 
Dagorder d.d. 28 maart 1832 van Directeur Generaal voor de Marine C.J. Wolterbeek aan de zeehelden voor Antwerpen, betreffende de uitreiking door de Koning van de Citadelmedaille [vijfhoek]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.0568(22) [nr 0014] 
Dagorder d.d. 19 augustus 1833 van de Directeur Generaal voor de Marine C.J. Wolterbeek aan de Zeelieden, gestationeerd voor Antwerpen bij hun terugkeer ut Frankrijk; Uitreiking van de Vijfhoek
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.0638(86a) 
Dag-Order aan de vereenigde zee- en landmagt, bestemd om deel te nemen aan de tweede expeditie tegen Atjeh
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.1065 
Dagorder voor het vieren van den 5en Februari 1832, den eersten verjaardag van Van Speijk's heldendaad
maker:  Koopman, J.C.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
V/440-01 
Dagelijkse orders, Marine Vliegkamp Valkenburg, Dinsdag 21 September 1954. Gestencild.
voorwerpenMarinemuseum Den Helder
Marinemuseum Den Helder