Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = architectuur (vakgebied) aantal treffers: 164
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Zaans erfgoed
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
 
New library buildings in the Netherlands = Nieuwe bibliotheken in Nederland
maker:  Krol, JanCoenen, Jo
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
3
 
Een nieuwe bibliotheek! : programma van eisen voor bouw en inrichting
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
 
Het Scheepvaarthuis
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1989.0805/RA.1982 
Een stadswandeling langs de huizen van Philips en Justus Vingboons = a walk along the houses designed by Philips and Justus Vingboons
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1990.0211 
Van der Mey en het Scheepvaarthuis
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1990.0337 
Christianborg i Ghana 1800 - 1850 : det tropiske hus af europæik oprindelse
maker:  Bech, Niels
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1990.0781 
Building up the future from the past
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1991.0455 
Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan : Een tocht langs de bouwwerken van de West
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
1991.0460 
Recife : The Rise of a 17th-century trade city from a cultural-historic perspective
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1991.0526 
Beginselen van de duurzame versterkingskunst en van de tijdelijke versterkingskunst
maker:  Eland, K.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1991.0542 
The Dutch forts of Sri Lanka : The military monuments of Ceylon
maker:  Nelson, W.A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
1991.0598 
Dutch houses in the Hudson Valley before 1776
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
1991.0753 
Het Grachtenboek
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
1992.0058 
Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China waar in de gedenkwaerdighste Geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche Landschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het Keizerlijke H...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
1992.0091 
's Lands zee-magazijn, te Amsterdam, beschouwd vóór, bij en na den geweldigen brand van den V.den en VI.den julij deezes jaars : vooraf gaat eene naauwkeurige beschrijving van de opkoomst, de inrichting en den tegenwoordigen staat der Nederlandsche admiraliteit.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
1992.0307 
"Tot gebruyck gebragt in negen maanden" : de bouw van 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam (1655 - 1657)
maker:  Meer, Sjoerd de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
1992.1284 
Het Grachtenboek [deel II : zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven in de middeleeuwse stadskern]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
1992.1965 
Schokland revisited
maker:  Chandali, R.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
1992.1967 
Langs pakhuizen, fabrieken en watertorens : Industrieel-archeologische routes in Nederland en België
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum