Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = adelborstenopleiding aantal treffers: 19
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Gedenkboek honderdvijfentwintig jarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord 1854-1979
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Gedenkboek honderd jarig bestaan der adelborsten-opleiding te Willemsoord, 1854-1954
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
"Van gaffelzeil tot spinnaker" : 40 jaar zeilend opleidingszeilschip der Koninklijke Marine Hr.Ms. "Urania"
maker:  Veenman, G.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Adelborstenopleiding te Hellevoetsluis - Feijenoord - Enkhuizen 1803-1812
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
Adelborstenopleiding te Delft-Medemblik-Breda 1816-1857
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Gedenkboek Korps Officieren van de Technische Dienst der Koninklijke Marine 1 januari 1824 - 1 januari 1977
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
De officier van administratie bij de Koninklijke Marine 1824-1913
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
Hr. Ms. Urania : caveo non timeo
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Gedenkboek 1904-2004 : uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijfenzeventigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Marine en het honderdvijftigjarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord,
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
‘Met de Prins Maurits naar de Middellandse Zee’ : de praktische opleiding van adelborsten 1e klasse in de jaren zestig van de negentiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Het onderwijs aan het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medemblik 1829-1850
maker:  MacLean, J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Tweehonderd jaar zeilende opleidingsschepen voor adelborsten : de voorgangers van Hr. Ms. Urania
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
Voorlopers van het Koninklijk Instituut voor de Marine. De opleiding van adelborsten tot 1829
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
200006808 
Het koninklijk instituut voor de marine te Willemsoord
maker:  Palm, Johan M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
2005.1091 
Gedenkboek 1904 - 2004 : uitgegeven ter gelegenheid van het honderdvijfenzeventigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor de Marine en het honderdvijftigjarig bestaan der adelborstenopleiding te Willemsoord
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
2010.0565 
Voordracht Zeetactiek : Eerste gedeelte.
maker:  Wijt. M
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
33299 
Album ter herinnering aan het 50-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord 1854-1904
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
5667 
Het bestuur der marine gedurende de jaren 1842-1849, nader toegelicht en in verband beschouwd met het algemeen verslag en beantwoording van vraagpunten omtrent het zeewezen van den staat, uitgebracht in augustus 1852, door eene speciale daartoe benoemde commissie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
6503 
Gedenkboek uitgegeven bij de viering van het 75-jarig bestaan van de opleiding tot zeeofficier te Willemsoord, bevattende een naamlijst ... van alle adelborsten ... benevens een beknopte geschiedenis van de opleiding tot zeeofficier bij de Nederlandsche zeemacht
maker:  Boldingh, H.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam