Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Talen aantal treffers: 86
titeltypemuseumafbeelding
1
 
List fan bydragen fan bilang foar it Frysk (1828-1950).
maker:  Hoekema, Teake
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Studie over het dialect van Hindeloopen.
maker:  Boer, B. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Beknopte Friesche Spraakkunst voor den tegenwoordigen tijd.
maker:  Blom, Ph. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Avondrood, bloemlezing en overzicht der stadsfriese, Amelandse en Bildtse letteren.
maker:  Burger, H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Mienskip en Fryske Striid.
maker:  Kalma, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Frysk Wurdboek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Phonetische beschrijving van de klanken der Hindeloopensche taal.
maker:  Eijkman, L.P.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal.
maker:  Eijkman, L.P.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Friserne. Land of folk sprog og litteratur.
maker:  Clercq, P. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Woordenlijst van de Nederlandse taal.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Frysk Taelboek.
maker:  Dijkstra, J.K.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Herziene Woordenlijst Nederlandse taal.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Notysje Fryske taal en Kultuer Gemeente Snits.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Friese Taalpolitiek. Desiderata betreffende de politiek van de Rijksoverheid t.a.v. de Friese taal en kultuur.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Troch it Lauwerseach / Deur't Lauwersoog
maker:  Jong, E.S. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Scripta Frisica. Tinkbondel foar Arne Spenter. Se Wúden en se súdden, mar... Over sterke en onregelmatige werkwoorden in ut Snekers.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Nederlandsche letterkunde. Beknopt overzicht van de vroegste tijden tot op heden.
maker:  Wijtzes, A.L.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
By de Fryske Bibel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
De Friese Zuidwesthoek. Ruimte en rust.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Ut'e Heilige Dobbe. Bibelfrysk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum