Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Staten-Generaal aantal treffers: 20
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Vlootherstel en legeraugmentatie, 1770-1780
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Roemrucht verleden : de Staten-Generaal en de VOC : bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
De VOC en de Staten-Generaal in de Engelse Oorlogen: een ongemakkelijk bondgenootschap
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de Staten-Generaal
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
De Staatsvlag van de Nederlandse Republiek: de Staten-Generaals- of Generaliteitsvlag
maker:  Ham, Willem van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Kaart van Nederland aanduidende de hoofdkiesdistricten voor de tweede kamer der Staten Generaal.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Extract uit het Register der Resolutien van de Hoog. Mog. Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Herinnering aan Ulbe Aylva van Burmania, Raadsheer in het Hof van Friesland, Grietman van Leeuwarderadeel, Gecommitteerde ter Generaliteit (..)
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
1993.1126 
Soo een notabel en fundamenteel point : een heroriëntering op de tekst van de Artikelbrief voor 's Landsvloot van 27 april 1629
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
2011.0058 
Brazilië in de Nederlandse archieven (1624-1654) : documenten in het Koninklijk Huisarchief en het archief van de Staten-Generaal = O Brasil em arquivos neerlandeses (1624-1654) : documentos no arquivo dos Estados Gerais
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
2015.5445 
Het present van Staat : de gouden ketens, kettingen en medailles verleend door de Staten-Generaal, 1588-1795
maker:  Sanders, G.P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
A.1899 [nr 0004] 
Lijst van schepen kunnende dienen tot convooi, alsmede enige aantekeningen met betrekking tot de afvaardiging vanuit de Staten van Holland naar de Staten-Generaal. ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
A.1899 [nr 0011] 
Brief van de Staten-Generaal aan de Admiraliteit van Rotterdam, gedateerd 16 augustus 1768 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
A.1899 [nr 0012] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten-Generaal, gedateerd 7 mei 1764 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
A.1899 [nr 0013] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten-Generaal, gedateerd 22 september 1708 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
A.1899 [nr 0015] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten-Generaal, gedateerd 10 maart 1710 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
A.1899 [nr 0017] 
Brief van de Staten-Generaal aan de Admiraliteit van Zeeland, gedateerd 5 maart 1710 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
A.1899 [nr 0019] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten- Generaal, gedateerd 26 april 1791 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
A.1899 [nr 0021] 
Extract uit het Register der Resolutiën van de Staten-Generaal, gedateerd 19 augustus 1765 ]
maker:  Staten-Generaal
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum