Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Schrijver, Cornelis aantal treffers: 12
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Vier eeuwen varen : kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Cornelis Schrijver (1687-1768)
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Terecht- en teleurstelling op de Taag : het handelen van luitenant-admiraal Cornelis Schrijver op de rivier van Lissabon in 1748
maker:  Groot, S.J. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Het achttiende-eeuwse 'zeemans kunst-kabinet' van admiraal Cornelis Schrijver
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
A.0282(01) 
Memoriën, stukken en documenten overgegeeven aan de heeren gedeputeerden tot de buitenlandsche zaaken ... om te examineeren zeekere injurieuse brief van den Luitenant Admiraal Schryver aan hem geschreeven ...
maker:  Til, J.R. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
A.0289(02) 
Aanmerkingen over 't Plan van den Lt. Adm. C. Schryver tot Redres in de vervalle Zeedienst en Zeemagt der Republique
maker:  La Fargue, J.T.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
B.0216 [nr 0019] 
Versameling van Annotatien omtrent veele Zaaken Rakende den Zee-dienst en Scheeps-bouw [...] begonnen met 1697. tot 1752 Incluys : Tweede deel
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
B.0216 [nr 0082] 
Zeemanshandboekje ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
NII [volgnr. 02595] 
Cornelis Schrijver (1687 - 1768)
maker:  Bruijn, J.R.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
S.2706(10) 
Brief van den Kunst Schilder Adam Silo, aan zeeker Heer, wegens den Hollandsche Scheeps bouw, belasterd en bekladt in de Boekzaal van de Maand July 1755. Dienende als een voorberigtBrief uit eenige opgaaven opgesteldt door Ns.Sk.M. en A.S. [Adam Silo]; vervattende eenige geringe aanmerkingen over he...
maker:  Silo, Adam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
S.2706(10) [nr 0001] 
Loftrompet ter eere der habile en theoretische Scheepsbouw en tot glorie van C. Schryvers plan, in de Boekzaal van Juny 1755. publicq gemaakt. opgedragen aan den Nederlandsche Scheepsbouwmeesters.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
S.2706(10) [nr 0002] 
Nadere brief van den Kunst Schilder Adam Silo, Aan zeeker Heer, en aan het Publicq zoo wegens den Scheeps vaart als anders. Onder den zinspreuk, De Bergen zouden Baren en daar kwam en Muis voor den dag
maker:  Silo, Adam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum