Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Naamlijsten aantal treffers: 74
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden In de Collegien ter Admiraliteit (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Naamlijst van Nederlandse Rederijen van Visserijschepen. Bijgewerkt tot 15 april 1961.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Hof van Friesland: Raadsheren 1578-1795. Franeker Academie: Curatoren 1586-1795.
maker:  Engels, M.H.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Album studiosorum academiae Franekerensis (1585-1811, 1816-1844). Naamlijst der studenten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Alphabetische naamlijst der steden en dorpen uitmakende het Koningrijk der Nederlanden.
maker:  Gosselin, J.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Leden- en jachtenregister Koninklijke Zeilvereeniging 'Oostergoo'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Naamlijst der Friese Gereformeerde Predikanten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Naamlijst der predikanten sedert de hervorming tot nu toe, in de hervormde gemeenten van Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Beknopte geschiedenis van Wymbritseradeels cum annexis Contributie Zeedijken. Met naamlijst der zeedijkofficieren.
maker:  Priester, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Naamlijst der Friese Doopsgezinde Leke- of Liefdesprekers en Predikanten.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Naamlyste Der Boekhouders, schepen en Stuurlieden van de Haring-schepen, in't jaar 1802 van de Maas en 't Noorderquartier ter Haring-visscherye uitgevaren.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Gij, Heer, zijt ons een toevlucht geweest van geslacht tot geslacht. Ledenboekje. Doopsgezinde Gemeente te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Friesch woordenboek en Friesche Naamlijst.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
50 jaar Vrijheid. Onze jongens en meisjes in de Vrijheidsklasse, zoo moet het zijn!.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Geschiedkundige kronijk en beschrijving van de stad Sneek.
maker:  Napjus, Eelco
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
In de vaart gekomen (sedert 1882) en uit de vaart geraakte Nederlandse schepen 1860-1900. Copieën uit de boeken van Sweys.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
In de vaart gekomen en uit de vaart geraakte Nederlandse schepen 1900-1940. Copieën uit de boeken van Sweys en uit de Staat der Nederlandse Koopvaardijvloot.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Alphabethische Naam-Lyst van alle de Groenlandsche en Straat-Davissche Commandeurs, die zedert het jaar 1700 op Groenland, en zedert het jaar 1719 op de Straat Davis, voor Holland en andere Provincien, hebben gevaaren.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
De geschiedenis van het college Zeemanshoop 1822-1972.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Gealfabetiseerde opsomming van kapiteinsnamen, scheepsnamen en namen van reders / eigenaars / boekhouders uit de lijst van 'effectieve leden' van het College Zeemanshoop, zoals vermeld in Bijlage 3 van de publikatie van Mr. J.H. van den Hoek Ostende uit 1972.
maker:  Parma, S.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum