Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Kweekschool voor de Zeevaart aantal treffers: 117
titeltypemuseumafbeelding
1
[vrl.nr. 20748] 
Het aankweken van jeugdige zeelieden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
2
10384 
Verschillende toespraken Kweekschool voor Zeevaart te Leiden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
1991.0013 
Diploma van de kweekeling Carel Vennekool aan hem uitgereikt bij zijn vertrek van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, 3 february 1869, no. 2567]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
4
1991.0014 
Attest voor goed gedrag van de kwekeling Karel Vennekool getekend door de gezagvoerder van het schip 'Nederland', E. van Ingen, gedateerd 27 mei 1867]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
5
1991.0015 
Diploma van de kweekeling Jacobus Hendricus de Haas aan hem uitgereikt bij zijn vertrek van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, july 1822, no. 1366]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
6
1991.0016 
[Lijst van] uitrusting afgegeven aan den Kweekeling T. Teekes geplaatst als ligt matroos op het Schip Prins Hendrik gevoerd door Kapitein I.G. Veening gedestineerd naar Batavia voor Amsterdam]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1991.0017 
Plunje-lijst voor de kweekelingen, bij hunne intrede in de Kweekschool voor de Zeevaart]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1991.0264 
Brief in het Frans van Tsaar Alexander : 7 april 1802]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1992.1036 
Rapportenboekje van leerling F. Help van de tweejarige opleiding Stuurmansleerling BS
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
1992.1285 
Ter navolging : Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
11
1993.3273 
Extract uit eenen brief van den gewezenen vice-admiraal, Ridder van Kinsbergen, geschreven uit Apeldoorn, den 7 Aug 1804, aan D. Hoop, commissaris van de Kweekschool tot de Zeevaart te Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
12
1993.3537 
Dictaat zeevaartkunde van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam]
maker:  Kreps, A.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
13
1993.4684 
Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip : Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
1993.4719 
Documenten uitgebracht in het kader van de herdenking ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan der Kweekschool voor de Zeevaart op 26 october 1935
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
1993.5856 
Reuni Klein Rapport Zentsuji 28 Februari 1944
maker:  Huininga, O.H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
1994.0110 
Persoonlijke documenten betreffende Marinus Heijselaar ] [10 stuks]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
17
1994.0854 
Ontwerp-programma's voor de examens ter verkrijging van een diploma als stuurman aan boord van koopvaardijschepen : opgesteld door de Bestuurders der Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam, april 1901
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
18
1995.0377 
Extract uit het Huishoudelijk Reglement tevens prospectus voor den tweejarigen Cursus : Zeevaartschool in het Zeemanshuis te Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
19
1997.0516 
Uitnodiging aan de oud-kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart voor het bijwonen van een herdenking ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de school in 1935
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
1997.0865 
Publicatie uitgegeven ter ere van het 200-jarig bestaan van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum