Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Koninklijk Instituut van Ingenieurs aantal treffers: 16
titeltypemuseumafbeelding
1
 
50 years KIVI Offshore Technology, 1969-2019
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
12866 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847-1897
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
18491 
Veiligheidsvoorschriften voor electrische sterkstroominstallaties : vastgesteld in de vergadering van de afdeeling voor electrotechniek van het koninklijk instituut van ingenieurs van 23 october 1909.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
18594 
De "Normandie" : inleidende beschrijving naar aanleiding van de Zomer-samenkomst van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs te Le Havre. De Haven van Le Havre en enkele harer etablissementen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
18667 
De ontwikkelingsgeschiedenis van het oliestoken, grondslagen en nieuwe mogelijkheden daarvan
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
1992.0844 
[ Reglement van de Afdeeling voor Werktuig- en Scheepsbouw]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
7
1993.1389 
Trillingshinder bij schepen : [ teksten bij de voordrachten tijdens een bijeenkomst op 17 februari 1977 te delft ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
8
1993.2077 
[ De ontwikkeling van het scheepsroer in het bijzonder het stroomlijnroer ]
maker:  Jong, Jan de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
9
1994.5314 
Gegevens en beschouwingen omtrent de haven van Tandjong Priok : naar aanleiding van het verhandelde in de vergaderingen van het Indisch Genootschap en het Koninklijk Instituut van Ingenieurs van 12 November 1884 en 10 Februari 1885
maker:  Bosse, M.J. van
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
10
200008055 
Inleiding tot het bezichtigen van de N.V. "Dordrecht" en het aldaar in aanbouw zijnde olietankschip
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
42296 
Levensberigt van Frederik Willem Conrad ; voorzitter en een der oprigters van het koninklijk instituut van ingenieurs, en eene bijdrage tot de geschiedenis van den waterstaat van zijn' tijd
maker:  Fijnje, J.G.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
42546 
Het leven van Jan Frederik Willem Conrad geboren te Maastricht 28 mei 1825, overleden te 's Gravenhage 12 augustus 1902
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
B.0216(0216) 
Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 1847 - 1897
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
14
S.6024(213)f 
Plannen tot verbetering van den scheepvaartweg van Amsterdam naar den Rijn
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
15
S.7143(0065) 
De ontwikkeling en toepassing der electriciteit aan boord van schepen : vacantie - leergang van de afd. voor werktuig- en scheepsbouw van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, gehouden te Delft op 8 tot en met 11 april 1931
maker:  Willemsen, J.W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
16
S.7143(0943) 
Moderne eenheden : het metrieke stelsel in Nederland 1800 - heden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum