Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Huwelijken aantal treffers: 32
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Hou en Trou.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Terschellinger volksleven.
maker:  Kunst, Jaap
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Gij zult niet echtbreken. De moraal in het zevende gebod.
maker:  Wisse, Ds. G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van den heer H.F. Pijttersen en Mejufvrouw J.F. ten Cate gevierd te Sneek den 25 sten April 1867
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van de heeren H. Pijttersen Tz. en J.P. Veen en de dames M.L. en G.C.E. Stienstra (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
De gouden bruiloft van Mr. Bauke Haga en Hillegonda Veen, den 19 September 1860 gevierd te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van den heer A. Visser, Jz., en mejufvrouw H. van der Wal. Gevierd te Heeg den 6den December 1868.
maker:  Visser Jzn., A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Bruiloft in Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Kent, en versint Eer dat je mint. Vrijen en trouwen 1500-1800.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Feestzangen ter gelegenheid van de ondertrouwpartij van den heer I.J. Brugmans en mejufvrouw C.H. Napjus, gevierd te Sneek, den 10 april 1867.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van den weledelgestr. heer W.I. van Loene en Mejufvrouw N. Bakker (...) 14den Maart 1873
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Feestzangen ter gelegenheid van de bruiloftspartij van den heer J. van der Laan en Mejufvrouw A.H. Bakker (...) 22sten Februari 1871.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Feestzangen ter gelegenheid van het 40-jarig Huwelijksfeest van M.J. Nauta en J.G. Veldhuis. Oppenhuizen, 20 mei 1922.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
De trou-Ringh. Huwelijksbode voor Marktstraat, Geeuw, Oosterdijk en omstreken.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Liederen gezongen bij het 25-jarig huwelijksfeest van Hille Prins en Jacoba Prins. Sneek, 26 juni 1936
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Feestzangen ter gelegenheid van het Zilveren Bruiloftsfeest van W.P. v.d. Velde en A. v.d. Velde-de Roos Hijdaard 5 mei 1919.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
24 mei 1909 - 1934. Bij de herdenking van het Zilveren Huwelijks-Jubileum van F. Boeijenga en Sj. Boeijenga-Pot.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Ter gelegenheid van het zilveren huwelijksfeest van Willem Pot en Trijntje Pot-visser.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Feestzangen ter gelegenheid van de ondertrouw van den heer G.J. ten Cate en mejufvrouw J. Halbertsma, Sneek 26 Augustus 1877.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum