Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Gilden aantal treffers: 20
titeltypemuseumafbeelding
1
 
De gilden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
De Gilden. Theorie en praktijk.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Octroy Aen het groot schippers Gilde tot Franequer, Door de Ed. Mog. Heeren Staaten van Frieslandt verleent, en by den Hove geinterineert (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Gulden Sporen.
maker:  Isings, J.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Harlingen de vermaerde zeestad.
maker:  Marseille, T.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Groningen Hanzestad
maker:  Prins, A.H.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Extract uit het Resolutie-Boek der Stadt Groningen
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
Dutch shipbuilding before 1800. Ships and Guilds.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
De afschaffing der Gilden in Nederland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
Rondom de Oldehove. Geschiedenis van Leeuwarden en Friesland door de Leeuwarder Geschiedeniscommissie.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
De penningen der Noord-Nederlandse ambachtsgilden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
It Gild to Grou 1776-1976. Ta de skiednis fan sykte- en âlderdomsforsekering op it plattelân en har soasjael-kulturele eftergrounen.
maker:  Schoustra, S.A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
De collectie gildepenningen in het Fries Museum te Leeuwarden
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Vijfde aanvulling op de inventarisatie De Bodebus in de Lage Landen.
maker:  Agterberg, M.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Rijkdom uit Workums verleden. De beschilderd baren der gilden.
maker:  Jansen, Jacob
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Het ontstaan der ambachtsgilden.
maker:  Akkerman, J.B.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
50 schippers in de Orde van de Sneker Pan.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Tussen hamer en aambeeld. Edelsmeden in Friesland tijdens de Gouden Eeuw.
maker:  Schoen, Peter
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
2002.1520 
"Uyt liefde tot malcander" : onderlinge hulpverlening binnen de Noord-Nederlandse gilden in internatonaal perspectief (1570 - 1820)
maker:  Bos, Sandra
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
20
2017.2050 
Turfschuiten en kustvaarders : een geschiedenis van de Groninger scheepsbouw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum