Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: alle velden = *, database = MuseumHoutenHuisObjects aantal treffers: 487
titeltypemuseumafbeelding
161
02050.06 
Verkoopnotitie van een hoeker koopvaardijschip, drie haringschepen + keistenen
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
162
02053.01 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
maker:  Groot, P. de
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
163
02053.02 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
maker:  Groot, P. de
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
164
02054 
'Wet op de uitoefening der Groote Visscherij van 12 maart 1818'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
165
02055 
'Reglementaire bepalingen inzake Groote Visscherij n.a.v. K.B. dd. 1822 '
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
166
02056.01 
'Reglement op de uitoefening der Groote of Zout-Haring Visscherij .... etc.'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
167
02056.02 
'Reglement op de uitoefening der Groote of Zout-Haring Visscherij .... etc.'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
168
02057 
'Bepalingen der Vereeniging van de Haringreeders in Zuid- en Noordholland'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
169
02094 
Opgegraven spijker van Jan Mayen eiland
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
170
02095 
Op Jan Mayen-eiland opgegraven spijker
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
171
02112 
Walvisvaarder in aktie
maker:  Blois, A. deMey, C.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
172
02113 
Gravure 'De Walvischvangst'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
173
02115 
Olieverfschilderij van schepen in storm
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
174
02120 
Olieverfschilderij van schepen.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
175
02128 
Verkoopaankondiging van 'Fluytschip genaamt 't Raadhuys van Westzaandam'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
176
02132 
Gegraveerd kelkglas met afbeelding van walvisvaart
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
177
02144 
Verzameling van wetten of Nederlandsche Pandecten (deel 9)
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
178
02146 
Reglementen voor de haringvisserij en andere zaken + Provinciaal blad van Noord-Holland.
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
179
02150 
Schoolboekje met toelichting bij de schoolplaat 'Ter walvischvaart'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis
180
02152 
Schoolboekje met toelichting bij de schoolplaat 'Ter walvischvaart'
voorwerpenMuseum In 't Houten Huis
Museum In 't Houten Huis