Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: alle velden = *, database = FriesScheepvaartMuseumLiterature aantal treffers: 8210
titeltypemuseumafbeelding
101
 
De 'lytse baes' in Zuid West Friesland. Een onderzoek naar de situatie van de middenstand in Z.W. Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
102
 
Waterkamp bij de Friesche meren 1916.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
103
 
De historie gaat door het eigen dorp. Deel III.
maker:  Algra, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
104
 
Sawn Ieuwen Nijlân.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
105
 
Nota Collectie-Administratie 1993-2000.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
106
 
Snik in blik.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
107
 
De gritenij Dantumadiel.
maker:  Botke, Dr. J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
108
 
Salmsteich in forhael ut 'e rige Sate Humalda.
maker:  Brolsma, R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
109
 
Vier eeuwen varen, kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
110
 
Onze zeemacht. Proeve eener populaire beschouwing over de inrichting van het Nederlandsche zeewezen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
111
 
Naamregister van de Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raden In de Collegien ter Admiraliteit (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
112
 
Op wyldskar.
maker:  Jong, H. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
113
 
Voorheen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
114
 
Voorwaarden voor de aanbesteden van twee stalen schroefstoombooten voor de Provincie Zeeland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
115
 
Bestek van een stalen dubbel schroefstoomboot voor de stoombootdiensten der Provincie Zeeland (reserveboot).
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
116
 
Bestek en beschrijving van een stalen zandzuiger-hopper voor de heeren A. Volker Lz. en P.A. Bos.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
117
 
Stalen motorjachten en luxe motorbooten W.F. Stoel & Zoon Alkmaar Holland. Scheepswerf 'Nicolaas Witsen'.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
118
 
Inventaris van een schroefstoomboot voor den Heer C. Bosman te Alkmaar.
maker:  Bosman, C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
119
 
Prijscourant der Afzonderlijke Deelen van Modelstoomwerktuigen. Merkelbach & Co. Nieuwendijk 57/59 Amsterdam.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
120
 
H.M.S. Victory.
maker:  Naish, G.P.B.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum