Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Oostzeevaart aantal treffers: 38
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Nederlandse rekeningen in de pondtolregisters van Elbing 1585-1602
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
2
 
Holland und die Hanse im 15. Jahrhundert : zur Problematik des Übergangs vom Feudalismus zum Kapitalismus
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
3
 
Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
4
 
Een Westfriese zeeman als slaaf in Barbarije : verslag van de belevenissen van Jan Cornelisz Dekker in Marokko, 1715-1743
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
5
 
From Dunkirk to Danzig : shipping and trade in the North Sea and the Baltic, 1350-1850 : essays in honour of J.A. Faber on the occasion of his retirement as professor of economic and social history at the University of Amsterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
6
 
Baltic affairs : relations between the Netherlands and North-Eastern Europe 1500-1800 : essays
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
7
 
Dutch entries in the pound-toll registers of Elbing, 1585-1700
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
8
 
De vaart in Europa
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
9
 
Kompagnons und Konkurrenten : Holland und die Hanse im späten Mittelalter
maker:  Seifert, Dieter
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
10
 
Shipping and trade between the Baltic area and Western Europe 1784-95
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
11
 
Kystfolk : kontakter og sammenhænge over Kattegat og Skagerrak ca. 1550-1914
maker:  Holm, Poul
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
12
 
Waartoe zou dan al die moeijte zijn? : het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852
maker:  Loomeijer, F.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
13
 
De invloed van de zeilvaart op de samenleving van Veendam, bekeken door een nautische bril
maker:  Vos, R.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
14
 
De Sontvaart als spiegel van de structuurveranderingen in de Europese economie gedurende de achttiende eeuw
maker:  Faber, J.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
15
 
De zeevaart op Groningen en de betekenis van het Eemskanaal
maker:  Blauw, M.J.E.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
16
 
Verleden, heden en toekomst van de Directie der Oostersche Handel en Reederijen te Amsterdam
maker:  Clercq, W.A. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
17
 
In een veranderend maritiem perspectief : het ontstaan van directies voor de vaart op de Oostzee, Noorwegen en Rusland
maker:  Bruijn, Jaap R.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
18
 
Navigatie en negotie : de Galjootsgeldregisters als bron bij het onderzoek naar de geschiedenis van de Oostzeehandel in de achttiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
19
 
Moedernegotie en kraamkamer : schippers en scheepsvolk op de Nederlandse vrachtvaart in Europese wateren vanaf de zeventiende tot in de negentiende eeuw
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
20
 
De Hoornse kamer van de Directie Oosterse Handel en Rederijen : meer rederij dan handel
maker:  Boon, Piet
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam