Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = waterweg aantal treffers: 235
titeltypemuseumafbeelding
181
42477 
Doorgraving van Holland op zijn smalst : de stelling dat de Texelsche zeegaten verzanden
maker:  Insinger, H.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
182
42486 
Het Vaarwater Groningen- Lemmer
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
183
42497 
Ontwerp van wet tot bedijking en droogmaking van het zuidelijk gedeelte der Zuiderzee en het maken van een waterweg van Amsterdam naar de rivier De Waal, met toelichtende memorie, ingediend bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal bij Koninklijke boodschap van den 18den april 1877
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
184
42644 
[Vier uitgaven betreffende de Rotterdamse Waterweg]
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
185
42699 
Opmerkingen betreffende de verslagen van de staats-commissie omtrent de verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee
maker:  Fijnje, H.F.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
186
42703 
Hoek van Holland - Rotterdam
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
187
42705 
Ontwerp van een nieuwen waterweg rechtstreeks van Rotterdam naar Amsterdam
maker:  Brandsma, W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
188
42774 
Die Rheinschiffahrt Basel-Bodensee : ihre volkswirtschaftliche Bedeutung für die Schweiz
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
189
42775 
De Hoek van Holland een algemeen nationaal vraagstuk
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
190
42776 
Nadere beschouwingen over den Rotterdamschen Waterweg naar aanleiding van het antwoord van den heer P. Caland, hoofd-inspecteur van den Waterstaat
maker:  Fijnje, H.F.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
191
42799 
De nieuwe waterweg door den Hoek van Holland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
192
42819 
De hoogste regter in zake den Rotterdamschen Waterweg
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
193
42826 
Het verleden, het heden en de toekomst van den Rotterdamschen Waterweg
maker:  Groot, A.T. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
194
42841 
Eenige mededeelingen, beschouwingen en wenken betreffende de Afsluitdijk bij Schellingwoude
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
195
42852 
Dordrecht en de voorgestelde verbetering der waterwegen naar zee
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
196
42853 
Beschouwingen omtrent de toestanden en den loop van het water, om en door Utrecht. Meer bepaaldelijk voor het jaar 1892.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
197
42877 
Het kanaal door de Geldersche Vallei : de kortste en beste waterweg tusschen Amsterdam en den Rijn
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
198
42898 
Wetten en besluiten betreffende den waterweg van Dordrecht naar zee
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
199
42911 
Groote werken in Nederland : zeehavens voor Amsterdam en Rotterdam, bedijking van de Zuiderzee enz.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
200
42920 
Mededeeling van den Raad van bestuur, aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal : de Nederlandsch-Belgische waterwegenkwestie
maker:  Vuuren, L. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam