Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = waterweg aantal treffers: 235
titeltypemuseumafbeelding
161
400000294 
Prae-adviezen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
162
400000537 
Zeitschrift für Binnenschiffahrt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
163
4092 
Land- en waterwegen der Romeinen : voornamelijk in de Maas-, Waal- en Rijndelta omstreeks het begin onzer jaartelling : historisch-geografische schets
maker:  Langeveld, L.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
164
42122 
Atlas voor de Zeeuwse Stroomen, de toegangen tot de Zuiderzee, de Lauwerszee en de Eems voor schippers en schippersvakscholen
maker:  Keijzer, T.P.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
165
42344 
Ideaal of werkelijkheid van een diepen, veiligen vaaarweg, voor ongebroken last uit zee naar maas- en merwesteden.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
166
42394 
Belgische havens en Nederlandsche waterwegen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
167
42402 
Verslag der staats-commissie, benoemd bij koninklijk besluit van 21 april 1878, No. 10 : Tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van het Zwolsche Diep
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
168
42404 
Verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam. : Rapport van de hoofdingenieurs van den waterstaat Noordholland en van den Provincialen Waterstaat in Zuidholland aan Gedeputeerde Staten van Noord- en Zuidholland.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
169
42415 
P. Caland 1826 - 23 juli - 1926
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
170
42423 
Nieuwe Rotterdamsche waterweg : nouvelle voie fluviale de Rotterdam à la mer
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
171
42427 
Rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam
maker:  Conrad, J.F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
172
42429 
Vervolg-rapport der commissie, benoemd tot het instellen van een onderzoek omtrent het ontwerp voor een nieuwen waterweg van Amsterdam naar den Rijn en van Amsterdam naar Rotterdam
maker:  Conrad, J.F.W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
173
42431 
Denkschrift zu dem technischen Entwurf einer neuen Donau-Main-Wasserstrasse von Kelheim nach Aschaffenburg
maker:  Faber, Eduard
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
174
42432 
Beantwoording door de staatscommissie benoemd bij Koninklijk besluit van 4 december 1877, n. 1, tot het instellen van een onderzoek, omtrent de verbetering van den waterweg langs Rotterdam naar zee van eenige door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid bij schrijven van 23 augustus 1880, ...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
175
42433 
Brief der hoofd-ingenieurs van den Rijks waterstaat in het 9e en 10e district over de globale raming van de verbetering van den waterweg tusschen Amsterdam en Rotterdam langs Alphen en den Hollandschen IJssel en over de verbinding tusschen de Kattensloot bij den Stadssingel te Amsterdam en het Noord...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
176
42434 
Rapport der hoofd ingeniers en ingenieurs van den waterstaat in het 9e, 10e en 8e dirstrict omtrent eene verbetering van de bestaande Keulsche vaart van Amsterdam langs Utrecht, Vreeswijk, Vianen en Gorinchem.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
177
42463 
Studiën over het verzanden van riviermonden, toegepast op, en beschouwd in verband met den Waterweg doorHoek van Holland : een Plan tot het maken van een voldoend diepen Waterweg door den Hoek van Holland
maker:  Brandsma, W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
178
42467 
Vebetering van de haven te Delfzijl
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
179
42475 
Beoordeling der brochure van den heer Schuttevaer: "het Y voor Amsterdam, enz."
maker:  Jaski, F.C.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
180
42476 
Het Y voor Amsterdam, afsluiting bij Schellingwoude, spoorwegstation in 't open havenfront, gevaren, aanslibbing, enz.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam