Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = veiligheidsvoorschrift aantal treffers: 101
titeltypemuseumafbeelding
61
 
Handboek voor de marifonie in de binnenvaart : uitgave 1997-1998
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
62
 
Rapport der benzine commissie 1927 betreffende de stationaire reservoirs voor bewaring van propaan en de installaties voor aflevering van motorpropaan (tot wen met 20 000 L waterinhoud)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
63
 
Survey of passenger ships
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
64
 
Het vervoer van containers over de weg
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
65
 
Survey of fire appliances : instructions for the guidance to surveyors
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
66
11040 
Bepalingen tot het voorkomen van aanvaringen op zee en op de rivieren, stroomen, kanalen, reeden, havenmonden en zeegaten in dit Rijk, volgens de Koninklijke Besluiten: dato 9 juni 1880 (Staatsblad no. 109), dato 13 juni 1875 (Staatsblad no. 119), en dat 30 nov. 1878 (Staatsblad no. 171)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
67
11151 
De zeeongevallenwet 1919, zoals zij luidt na de herziening van 1946
maker:  Schilthuis, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
68
11915 
Rettungsboote auf Schiffen : Deren Aufstellung und Handhabung : Vortrag
maker:  Welin, A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
69
11969 
Norwegian regulations concerning the seaworthiness of ships
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
70
14010 
De Zeeongevallenwet 1919
maker:  Drop, W.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
71
14059 
International labour conference : Twenty-eighth session 1946 : Director's report
maker:  Phelan, E.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
72
14860 
In veilige haven : bijdrage tot verbreiding van de kennis betreffende gemeentelijke politiebepalingen in de Rotterdamsche haven (ten dienste van schippers, scheepbevrachters, scheepsreparateurs, reeders en expediteurs) : met volledigen tekst van: De Havenverordening Rotterdam ; de Verordening op he...
maker:  Groot, C. de
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
73
15943 
Verordeningen en bepalingen betrekking hebbende op de scheepvaart in Nederlandsch-Indië
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
74
16311 
Unfallverhütungsvorschriften der See-Berufsgenossenschaft für die in der kleinen Küstenfahrt und Wattfahrt verkehrenden Segelschiffe
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
75
16312 
Unfallverhütungsvorschriften der See-Berufsgenossenschaft für die außerhalb der kleinen Küstenfahrt verkehrenden Segelschiffe
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
76
17785 
Stoomwet : wet van den 15den april 1896, stbd. 69, zooals deze is gewijzigd bij de wet van 22 juni 1914, S. 263, houdende regeling van het toezicht op het gebruik van stoomtoestellen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
77
17937 
Wartime safety measures for merchant marine
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
78
18491 
Veiligheidsvoorschriften voor electrische sterkstroominstallaties : vastgesteld in de vergadering van de afdeeling voor electrotechniek van het koninklijk instituut van ingenieurs van 23 october 1909.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
79
18860 
Iets voor den stoker
maker:  Harlaar, H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
80
200000669 
Over scheepsbooten en aanvullende reddingsmiddelen (dl. 1)
maker:  Noordraven, T.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam