Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = schipbreuk aantal treffers: 675
titeltypemuseumafbeelding
581
A.1632(02) 
Notes on some few of the wrecks and rescues during the present century
maker:  Forbes, R.B.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
582
A.1750(02) [nr 0001] 
Verhaal van het verongelukken der Amerikaansche brik de "Koophandel" en beschrijving der groote steden Tombuctoo en Wassanah; uit het Engelsch; in 2 deelen compleet
maker:  Riley, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
583
A.1750(02) [nr 0001] 
Verhaal van het verongelukken der Amerikaansche brik de "Koophandel" en beschrijving der groote steden Tombuctoo en Wassanah; uit het Engelsch; in 2 deelen compleet
maker:  Riley, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
584
A.1905 [nr 0001] 
Schipbreuk van den Gouverneur F. Ridder de Stuers op de Lucipara's, ... 1837
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
585
A.1952(02) 
Verzameling van stukken betrekkelijk het verongelukte schip Columbus, gevoerd geweest door Kapt. J. Grevelink; uitgegeven door de Vries en Comp
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
586
A.1955(01) 
Relation intéressante du naufrage du navire le Vainqueur de Bordeaux, Capitaine Delaunay; contenant les détails de l'affreuse extrémité où l'équipage s'est trouvé réduit sur les côtes de la Guyane hollandaise
maker:  Delaunay.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
587
A.2153 
Korte Beschrijvinghe van de ongeluckige reyse van het schip "Aernhem" door Andries Stokram
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
588
A.2183(04) 
De schipbreuk van de "Berlin", 21 Februari 1907; volledig verhaal van de scheepsramp aan den Hoek van Holland
maker:  Pisuisse, J.L.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
589
A.2214 
De Nederlandsche vlag op de wereldzeeën; de vlag in sjouw; schipbreuk, muiterij en zeeroof
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
590
A.2354(02) 
Wie God bewaard, is wel bewaard : de ongelukkige zeereis van het sloploggerschip "Dankbaarheid", (toebehoorende aan den heer M. den Breems Jz., reeder te Vlaardingen) verteld door de stuurman
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
591
A.2354(03) 
Herinnering aan den storm van 27 januari 1884 : het wedervaren der "Columbus I" benevens het vergaan van de "Cornelia" en "De Rijn" : uitgegeven ten voordele der nagelaten betrekkingen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
592
A.2354(04) 
Eenvoudig verhaal der ongelukken en het achterblijven der twee loggerschepen in de winter van 1884 : uitgegeven ten voordele van het Visschers-Weduwen- en Wezenfonds
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
593
A.2354(05) 
Zelfverloochening, door Chr.R. Bentfort : uitgegeven ten voordeele van de nagelaten betrekkingen van de bemanningen der vier sloepen: Charlotte Louize, schipper A. Poldervaart, van Zwartewaal; Koningin Wilhelmina, schipper P. Koene, van Zwartewaal; Zeemanshoop, schipper W. Viskeel, van Middelharnis;...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
594
A.2381(02) 
A narrative of the loss of the "Winterton", East Indiaman, wrecked on the coast of Madagascar in 1792 ...; by a passenger in the ship
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
595
A.2399(02) 
Bijdrage tot de geschiedenis der "Lutine"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
596
A.2520 
Scheepsrampen in oorlogstijd
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
597
A.2536(05) 
De schipbreuk van de "Ville-du-Hâvre" en van de "Loch-Earn"; persoonlijke herinneringen; naar het Fransch; uitgegeven door het Evangelisch Verbond
maker:  Weiss, N.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
598
A.2668(11) [nr 0002] 
Treurzang; of, Allerdroevigst verhaal, wegens het verongelukken van het Ned. schip Arinus Marinus, Kapitein A. Langeveld, van Batavia na Rotterdam bestemd, aan boord hebbende 200 perzoonen, zo passagers als scheepsvolk, welk schip in de nacht van de 7e Februari 1821 ... op de hoogte van Christmas Ei...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
599
A.2833(02) 
Huisduinen's slagtoffers der menschenliefde; dichtstuk
maker:  Greuve, F.C. de
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
600
A.3051(02) 
Vervaarlyke schipbreuk van 't Oost-Indiesch jacht Ter Schelling onder het land van Bengale ...; benevens eene bondige beschryving der koningryken van Arrakan, Bengale ... enz.; ... zeer vermeerdert door Willem Kunst, welke het zelve alles mede bygewoont heeft; met kopere plaaten versiert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum