Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = schipbreuk aantal treffers: 675
titeltypemuseumafbeelding
561
A.0353(01) 
Verslag van het verongelukken der Nederlandsch-Indische bark Twee Gebroeders; beschreven door den gezagvoerder van dien bodem
maker:  Bullot, J.R.M.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
562
A.0379(02) 
Het vergaan van het Nederlandsche fregatschip "Aerd van Nes", benevens de lotgevallen der bemanning bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
563
A.0379(53) 
Naufrage de la frégate la "Méduse", faisant partie de l'expédition du Sénégal en 1816; relation contenant les événements qui ont eu lieu sur le radeau, dans le désert de Saara, à St-Louis et au camp de Daccard ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
564
S.0187 [nr 10244] 
Twee rampspoedige Zee-reyzen; den eenen gedaan door den Ed. Heer Capitein Morin met een Fransch Oost-Indiesch Compagnieschip, genaamt Le Prince ... ; den anderen met het Hollandsche Oost-Indische Compagnieschip, genaamt Rustenwerk ... 1752 ; door kunstige plaaten verbeeld
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
565
A.0559(02) 
Naauwkeurig Bericht wegens het tusschen Zandvoort en Noordwijk gestrande, Engelsche O.I.C. schip, de "Generaal Barker"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
566
A.0562(03) 
Ongelukkige voyage gedaan met het fluytschip de "Lastdrager", in de jaren 1652 en 1653; [uitgegeven door G. van Enst Koning]
maker:  Camphuis, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
567
A.0624(02) 
Rampspoediae reize van het O.I. schip de Naarstigheid, in de terugreize van Batavia over Bengale naar Holland waarvan de schepelingen zijn t'huis gekomen den 13en juni 1760 met 't schip Scholtenburg; waar in vervat is een korte Leschryving der Bengaalsche kust ... en byzonderlijk de verschrikkelijke...
maker:  Francken, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
568
A.0636(03) 
De rampspoedige scheepvaart der Franschen naar Oostindiën, onder 't beleit van de Heer Generaal Augustijn van Beaulieu; ... [met] veel aanmerkelijke beschrijvingen der plaatsen, daar hy geweest heeft; ... door J. H. Glazemaker uit de Fransche taal ... vertaalt; met ... platen verciert
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
569
A.0645(03) 
Een droevig verhaal van de ongelukkige reis en wonderdaadige verlossinge van Kapitein David Harrison, voerende het schip de Peggy; koomende van Fyal, een der Westelijke eilanden, en gaande naar Nieuw-York ...; uit het Engelsch vertaald
maker:  Harrison, D.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
570
A.0737(04) 
Histoire des naufrages; augmentée d'un choix des naufrages modernes les plus remarquables par Durosmesnil
maker:  Desperthes.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
571
A.1077(03) 
Histoire des naufrages, délaissements de matelots, hivernages, incendies de navires et autres désastres de mer ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
572
A.1177(02) 
Het Journael ofte warachtigh verhael van 't gene gepasseert is op het schip 't Huys te Velsen ... [in] 1667 ..., waer en op enige maets te samen gerot syn van meeninge 't voornoemde schip af te lopen ...; daer by ghevoeght is ... wat justitie de selve ontfanghen hebben
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
573
A.1217(05) 
Schipbreuk van het barkschip William and Mary
maker:  Roorda, I.E.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
574
A.1312(01) [nr 0001] 
Naufrage du brick français la Sophie, perdu le 30 Mai 1819, sur la côte occidentale d'Afrique, et captivité d'une partie des naufragés dans le désert de Sahara; avec de nouveaux renseignements sur la ville de Timectou; ouvrage orné d'une carte ... et de planches ...
maker:  Cochelet, Ch.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
575
A.1312(01) [nr 0001] 
Naufrage du brick français la Sophie, perdu le 30 Mai 1819, sur la côte occidentale d'Afrique, et captivité d'une partie des naufragés dans le désert de Sahara; avec de nouveaux renseignements sur la ville de Timectou; ouvrage orné d'une carte ... et de planches ...
maker:  Cochelet, Ch.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
576
A.1365 [nr 0001] 
An authentic Account of the wreck of the Royal Charter, steam clipper, on her passage from Australia to Liverpool, October 26th 1859; with an interesting addition of subséquent events and incidents written during a résidence at Moelfra, the scene of the catastrophe; with engravings ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
577
A.1479 
Relation du naufrage d'un vaisseau holandois sur la coste de l'isle de Quelpaerts ; Avec la description du royaume de Corée
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
578
A.1554(01) [nr 0001] 
De schipbreuk van het Nederlandsche barkschip genaamd "Jan Hendrik"
maker:  Hanou, J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
579
A.1579(02) 
Schiffbruch des Dampfboot's der Président; nach dem Tagebuche eines, mit demselben verunglückten Geistlichen, gefunden in einer Flasche an der Küste von Cap Breton, unweit Newfoundland; aus dem Englischen übersetzt
maker:  Cookman, G.G.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
580
A.1586 
Reisbeschrijving naar Frederikstad (in Noorwegen) met de kof de Vrouw Margaretha, gevoerd door Kapitein Onnes, benevens een verhaal van het stranden van dien bodem op de hoogte van Egmond, op 14 November 1856
maker:  Groen, C.Groen, H.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum