Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = scheepsverzekering[institutie] aantal treffers: 172
titeltypemuseumafbeelding
141
32212 
Proeve over verzekering op behouden varen
maker:  Mees, Martinus
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
142
32228 
De verzekering tegen molest in het zeerecht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
143
32234 
Bijdrage tot de internationale regeling van het materieele aanvaringsrecht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
144
32239 
Common safety of common benefit als vereischte voor avarij-grosse
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
145
32322 
De bevoegdheid van den schipper om buiten 's lands geld op bodemerij op te nemen
maker:  Verbeek, J.H.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
146
32323 
Bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van de zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
147
32333 
Bijdrage tot de leer der zeeverzekering van vloeibare waren
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
148
32348 
Die Rotterdamer Seeversicherungs-Börse, ihre Entwicklung, Bedeutung und Bedingungen
maker:  Kracht, F.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
149
32534 
Sleepvaart en verzekering : beschouwingen over en toelichting op de sleepcondities 1909, 1919 en 1929 en de cascoverzekeringsclausules 1930, ten dienste der binnenscheepvaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
150
33269 
Lloyd's instructions to agents and their surveyors
maker:  Lloyd's
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
151
34358 
Lijst van handelsschepen, welke verloren gingen of zware schade beliepen tengevolge van den oorlogstoestand
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
152
38571 
Het zeeregt en de zee-assurantiewetten aller volken
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
153
400000224 
Sweys' Neêrland's vloot en reederijen / Neêrlands vloot en reederijen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
154
400000371 
Algemeene staat der Nederlandsche zeemagt, en koopvaardij-vloot
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
155
400000407 
Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
156
400000546 
Fairplay
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
157
400000576 
Lloyd's calendar
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
158
400000577 
Lloyd's List annual review
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
159
400000648 
The shipping world and shipbuilding and marine engineering news ; The shipping world
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
160
40986 
Voorlezingen over zee-assurantie
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam