Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = machinist aantal treffers: 71
titeltypemuseumafbeelding
41
2000.0071 
Diploma 'voorlopig machinistendiploma' J.K. Joosse : 8 oktober 1915]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
42
2000.0072 
Documenten betreffende J.K. Joosse] [10 stuks]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
43
200000183 
Training and education
maker:  Brassey, Lord
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
44
200001265 
Is het wenschelijk bij de tegenwoordige ontwikkelingen van onze stoomvaart een stelsel van examineren in te voeren voor de Hollandsche machinisten
maker:  Schippers, W.M.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
45
2001.0895 
Documentatie betreffende machinist Jacobus Johannes Mol]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
46
2010.1259 
Het Scheepsstoomwerktuig : een handboek hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staats-Examen voor machinist ter koopvaardij, Tweede deel: Tekst: het hoofdwerktuig en de voortstuwers
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
47
2010.1576 
Beknopte Wertuigkunde : Leerboek voor leerlingen van zeevaart, ambachts en burgeravondscholen, die zich bekwamen voor machinist ter koopvaardij.
maker:  Snaauw, W.J.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
48
2014.0034 
Rekenboek voor adspirant-machinisten en machinisten ter koopvaardij
maker:  Osinga, S.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
49
2014.0553 
Van machinist tot scheepswerktuigkundige : de geschiedenis van de opleiding tot SWTK in Amsterdam
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
50
2015.5346 
Aanteekeningen op een reis naar Oost Indie : schetsen uit Oost en West Indie, 1863-1868
maker:  Wagner, L.P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
51
2016.0352 
Aanteekeningen op een reis naar Oost Indie : schetsen uit Oost en West Indie, 1863-1868
maker:  Wagner, L.P.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
52
30982 
Opleiding voor de handelsvloot : een wegwijzer voor allen, die ter zee willen gaan varen bij de koopvaardij
maker:  Huizen, P. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
53
31004 
De motormachinist : practisch zakhandboek voor machinisten en eigenaren van diesel-, Brons-, Kromhout-, zuiggas-, stadsgas-, ruwolie-, petroleum- en benzinemotoren
maker:  Bos, J.E.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
54
31798 
De practische stoker : handleiding voor stokers en machinisten : dienstig bij het geven van onderricht op technische scholen
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
55
36217 
American machinists' handbook and dictionary of shop terms : a reference book of machine-shop and drawing-room data, methods and definitions
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
56
36218 
Marine engineers' handbook
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
57
38056 
Technische woorden en uitdrukkingen ten dienste van den machine-technicus (Nederlandsch, Engelsch, Hoogduitsch)
maker:  Leliveld, J.J.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
58
5376 
Opleiding voor de handelsvloot : een wegwijzer voor allen, die ter zee willen gaan varen bij de koopvaardij
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
59
6559 
Handboekje ten dienste van korporaals-machinist stokers met brevet olieman en stokers der Koninklijke Marine (M.S.D.I.)
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
60
K534 
Kent u hem nog? Arie Stuy - 52 dienstjaren - machinist bij Volker
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum