Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = droogdok aantal treffers: 130
titeltypemuseumafbeelding
101
38570 
Walcherse arkadia, waarin op een zoetvoeigen trant, onder zedige lief-kozeryen en stichtelijke bespiegelingen, de verdere heerlijkheden, steden, ambachten, gebouwen, zeden, dijken, aanwassen, grondbraken, zee- en steden-rechten, graven van Zeeland, heren van Vlissingen en Vere, oudheden, verandering...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
102
400000796 
Verslag over het jaar ... Droogdok-Maatschappij "Soerabaja"
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
103
400001252 
De wekker
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
104
400001581 
Verslag over het boekjaar ... Droogdok-Maatschappij Soerabaja
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
105
42645 
Le Port d'Anvers
maker:  Bollengier, K.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
106
44275 
Rotterdams torrdocks aktiebolag A/S. Rotterdams flytedok
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
107
44279 
De Rotterdamsche Droogdok Mij Rotterdam-Holland Scheepsbouw Mij "Nieuwe Waterweg" Schiedam-Holland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
108
44617 
Bestek en voorwaarden wegens de levering van een stalen drijvend droogdok voor Soerabaja
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
109
7488 
Navalis
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
110
A.0356 [nr 0002] 
Bestekken van koopvaardij- en oorlogsschepen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
111
A.0482(09) 
Zamenspraak tusschen twee matrozen, bij de gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan der Drijvende Drooge Dokken.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
112
A.5729(76) 
Trekpaarden ter Zee
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
113
A.5730(14) 
Scheepsbouw, droogdokken en het onderhoud van schepen : leerboek voor stuurlieden en aspirant-stuurlieden
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
114
A.5824(04) 
NV. Droogdok Maatschappij "Soerabaia", Amsterdam - Soerabaia
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
115
A1032 
Scheepsbouw droogdokken en het onderhoud van schepen
literatuurNationaal Baggermuseum
Nationaal Baggermuseum
116
B.0216(0109) 
Bouwkundige beschrijving der Drooge Dokken, met de daar toe betreklijke gebouwen en werken van Brest ter plaatse zelve opgenomen, benevens die van Toulon
maker:  Blanken, Jan
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
117
B.0216(0159) [nr 0003] 
Rapport den heeren Tromp en Strootman over droog-dokken enz. in Engeland en Frankrijk : bijlagen tot Pp. 27 dec. 1856 nr. 57 ]
maker:  TrompStrootman
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
118
RS.1722(01) 
Het droogdok van Hellevoetsluis : nieuw leven voor een maritiem-historisch monument
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
119
S.0347 
Het dokken van schepen in de Amsterdamsche haven
maker:  Ailly, A.E. d'
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
120
S.0497 
Model van een houten droogdok
maker:  anoniem
voorwerpenHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum