Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Volksgezondheid aantal treffers: 49
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Tweeduizend jaar geschiedenis van Friesland.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Onderzoekingen over Alpha- en Bêta-lactose in de voeding van zuigelingen.
maker:  Ubbink, G.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
De goddelijke gaven van den geboren meester. Helderziend, helderhoorend, psychometrisch magnetiseur B. Kuipers te Sneek.
maker:  Dijkstra, Klaas
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Specimen Medicum inaugurale de Scorbuto quol favente summo numine exauctoritate rectoris magnifici. (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Verloskundig-geregtelijke pleitrede, gehouden voor de correctionele regtbanken.
maker:  Man, J.W.E. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
Statuten en reglement van de Vereeniging 'Het Groene Kruis' te Oppenhuizen.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Een ernstig woord aan onze jeugdige zeelieden. Bewerkt door den gepensionneerden dirigeerend officier van gezondheid 1e klasse (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Algemeen Verslag en Verantwoording van de Provinciale Commissie van Onderstand voor de Noodlijdenden, door de geheerscht hebbende ziekte.
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
De tandprothese van Wieuwerd.
maker:  Jansma, J.R.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
Reglement der Vereniging voor Ziekenhuisverpleging N.-O. deel van Wymbritseradeel gevestigd te Scharnegoutum.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Iets over de thans heerschende longziekte onder de beesten en de daarbij wakenden. Opgesteld door A.J. Bosma, wonende als dienstknecht bij J.J. de Jager te Oppenhuizen.
maker:  Bosma, A.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
12e Elfmeren Schaat Tocht 8 januari 1997. Draaiboek Rode Kruis Verbindings Dienst Fryslân.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
15e elfstedentocht 1997. Rode Kruis en EHBO Fryslân.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Sneek na 1945.
maker:  Booy, Alice
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
Reglement van het Zieken- en Begrafenisfonds te IJlst.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
De veeziekte. Een gemoedelijk woord aan mijne Friesche landgenooten, bij het hier en daar zich openbaren dier ziekte in dit gewest.
maker:  Knap, Jan Jacob
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
Geneeskundige hulp aan boord van zeeschepen van 500 register tonnen bruto inhoud of minder en van zeevissersvaartuigen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
Uitgaven van de Stichting Bevolkingsonderzoek in de Drooggelegde Zuiderzeepolders.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Geneeskundige plaatsbeschrijving van Friesland. Eerste gedeelte. De natuurkundige plaatsbeschrijving.
maker:  Bruinsma, J.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
De civiele verdedigingsvoorbereiding in Nederland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum