Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Volksgezondheid aantal treffers: 49
titeltypemuseumafbeelding
1
 
Statuten van de Stichting tot steun van de Protestants Christelijke Ziekenverzorging in Zuid-West Friesland en van de Stichting Protestants Christelijk Ziekenhuis voor Zuid-West Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
2
 
Proefschrift, over de samenstelling, de functie en de reproductie van het intermediaire kraakbeen.
maker:  Bouma, Gerben
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
3
 
Verhandeling over het gebruik der Kina.
maker:  Galama, S.J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
4
 
Spondylosis rhizomelica en hare pathogenese. Proefschrift.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
5
 
Interim-advies inzake de ontwikkeling van de gezondheidszorg in de zuidelijke IJsselmeerpolders.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
6
 
Physiologie der pijn.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
7
 
Scheepsgezondheidsleer. Handleiding tot de gezondheid van schepelingen.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
8
 
De geneeskunde bij 's lands oorlogsvloot in de 17e eeuw.
maker:  Leuftink, A.E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
9
 
Friesland en de Pharmacie. Historische tentoonstelling, gehouden ter gelegenheid van de 101ste Algemene Vergadering ....
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
10
 
De geschiedenis der pokken-epidemie te Woudsend, van half aug. 1864 tot einde Febr.l 1865.
maker:  Vierkant, E.K.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
11
 
Eenige waarnemingen aangaande den bloeddruk bij operaties. Proefschrift. (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
12
 
Verhandelingen over, tot de Genees- en Natuurkunde behoorende, onderwerpen. Tweede deel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
13
 
Magazyn van Ontleedkunde of volledige verzameling van Ontleedkundige Afbeeldingen van het Menschelijk ligchaam.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
14
 
Congres over de culturele aspecten van de inpoldering der Zuiderzee.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
15
 
Magazyn van Ontleedkunde of volledige verzameling van Ontleedkundige Afbeeldingen van het Menschelijk ligchaam.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
16
 
Eenige grepen uit het Ned. Roode kruis-werk gedurende den bezettingstijd en daarna te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
17
 
Statuten van de vereeniging voor ziekenhuisverzekering te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
18
 
Reglement voor het onderlinge ziekenfonds te Sneek opgericht 1844.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
19
 
Meerenberg en de krankzinnigen.
maker:  Gerdes, E.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
20
 
Sint Antonius Ziekenhuis Sneek. Centrum ziekenhuis voor de Zuidwesthoek van Friesland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum