Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Tweede Wereldoorlog aantal treffers: 1337
titeltypemuseumafbeelding
21
 
Zeeslepers op de evenaar. De geschiedenis van een sleepreis.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
22
 
Rapport Museale Verwerving 1940-1948.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
23
 
Friezen Saksen. Twee loten van den Germaanschen stam. Rede uitgesproken tot inleiding der stichting Sax--Frisia.
maker:  Kapteyn, J.M.N.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
24
 
Neerland's Zeemacht in Oorlog.
maker:  Kroese, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
25
 
Gerbrandy en Friesland. Catalogus van de aanvulling op de tentoonstelling Altijd Anders, gewijd aan Pieter Sjoerds Gerbrandy. (...)
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
26
 
De Nederland in de tweede wereldoorlog.
maker:  Roever, J.W. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
27
 
Fryslân Frij!
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
28
 
Totdat de atoombom viel... Friesche jongens in Japansche krijgsgevangenschap. In de Japansche gevangenkampen op Java (...)
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
29
 
Van barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 jaar zeevaart.
maker:  Leeman, F.W.G.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
30
 
The great sea war. The story of Naval Action in World War II.
maker:  Potter, E.B.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
31
 
Uur der beproeving. Onzer marine in den strijd tegen Japan.
maker:  Heurn, J.N.C.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
32
 
Ter herinnering aan de bevrijding van Sneek, zondag 15 april 1945.
maker:  Postma, J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
33
 
Voormalig verzet Nederland. Uitgave ter gelegenheid van de bevrijding van Sneek op 15 april 1945.
maker:  Postma, J.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
34
 
Vlootherstel 1945-1955.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
35
 
Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, houdende buitengewone maatregelen voor de kustverdediging.
maker:  Seyss-Inquart
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
36
 
Prediking uitgesproken op den Zondag na de bevrijding van Nederland 6 Mei 1945, in de Groote Kerk te Sneek door ds. J.N. de Ruiter (...)
maker:  Ruiter, J.N. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
37
 
De waag staat in brand. Sneek 1940-1945.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
38
 
Eenige grepen uit het Ned. Roode kruis-werk gedurende den bezettingstijd en daarna te Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
39
 
Aan alle menschen van goeden wil!
maker:  Tromp, Hylke
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
40
 
Wapendropping op'e Gouden Boaijum.
maker:  Santema, W.O.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum