Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Landbouw aantal treffers: 121
titeltypemuseumafbeelding
61
 
Bûnte liuwen. Lân en folk yn wurd en byld. Fryslân yn in nutedop.
maker:  Sikkema, K.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
62
 
Baerderadiel. In geakunde.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
63
 
Rapport voor de ruilverkaveling Linde-Zuid. Rapport betreffende ruilverkaveling van gronden in de gemeente Weststellingwerf (...)
maker:  Herweijer
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
64
 
Geakunde Wûnseradiel.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
65
 
Staveren, o Staveren. Een geschiedenis van Stavoren.
maker:  Haan, P. de
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
66
 
Geschiedenis van de Friese Landbouw.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
67
 
Open Monumentendag 2003. Agrarische bebouwing in Sneek.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
68
 
De Noord-Westhoek van Friesland.
maker:  Vlasma, L.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
69
 
Beknopte sociaal-economische beschrijving van Gaasterland.
maker:  Onbekend
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
70
 
Kapitein J.M. Beukema. Zoon van het boerenland, zeeman van formaat, geschoold door de Minerva.
maker:  Boerma, A.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
71
 
Friesland's verleden. De Friezen en hun geschiedenis in vijftig verhalen.
maker:  Kooistra, Douwe
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
72
 
De Greidhoeke. Lân en minsken fan 800 oant 1800 en letter.
maker:  Breuker, Ph.H.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
73
 
Boeren in de Friese Wouden.
literatuurFries Scheepvaartmuseum
Fries Scheepvaartmuseum
74
 
Landbouw en visserijbeleid
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
75
 
Japanse landbouw, veeteelt, visserij en aanverwante industrieën
maker:  Diels, J.C.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
76
 
Tien jaren Landbouw-Economisch Instituut; opbouw van het economisch onderzoek in landbouw, tuinbouw en visserij.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
77
 
Landbouwcrisispolitiek; radiovoordrachten gehouden door den Minister van Economische zaken op 11 - 14 - 17 en 21 april 1939
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
78
 
Statistische gegevens land-en tuinbouw, bosbouw en visserij van het centraal bureau voor de statistiek bijgewerkt tot 1 januari 1965.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
79
 
Commissie ter bestudering van ruimtelijke ordening in de landbouw; belangen van landbouw en visserij bij afsluiting van de zeegaten in Zuidwestelijk Nederland.
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen
80
 
Hoeve, haring en hennep : de demografische en economische geschiedenis van het Schermereiland van de late middeleeuwen tot het begin van de negentiende eeuw
maker:  Kaptein, Herman
literatuurMuseum Vlaardingen
Museum Vlaardingen