Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Landbouw aantal treffers: 121
titeltypemuseumafbeelding
101
2002.0214 
Frisia NV : een halve eeuw samenwerking van Centrale Suiker Maatschappij en Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek
maker:  Zee, D. van der
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
102
2002.0230 
Het boek van oude gereedschappen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
103
2002.0484 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuwDl. V: transport, communicatie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
104
2003.0301 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuwDl. VI: stad, bouw, industriële productie
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
105
2003.1123 
Techniek in Nederland in de twintigste eeuwDl. VII: techniek en modernisering, balans van de twintigste eeuw
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
106
2013.1031 
Geschiedenis van de Zaanstreek [Deel 1]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
107
35315 
Nederland in den oorlogstijd : de geschiedenis van Nederland en van Nederlandsch-Indië tijdens den oorlog van 1914 tot 1919, voor zoover zij met dien oorlog verband houdt
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
108
39532 
Twentieth century impressions of Netherlands India-: its history, people, commerce, industries, and resources
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
109
39597 
History of the colonies of the British empire in the West Indies, South America, North America, Asia, Austral-Asia, Africa, and Europe...
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
110
39653 
De ontdekking van het adatrecht
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
111
40597 
Verhandeling over de aardakers, derzelver cultuur, nut en gebruik, byzoinder in plaats van koffy
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
112
41012 
Le Trafic du Canal de Suez : conjoncture economique et previsions
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
113
41297 
Strijd om den grond in het lage Nederland : het proces van bedijking, inpoldering en droogmaking sinds de vroegste tijden
maker:  Cools, R.H.A.
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
114
41534 
Ceylon and the Hollanders 1658-1796
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
115
42280 
Geschiedenis van de Haarlemmermeer, in schetsen en traferelen
maker:  Boekel, Pieter
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
116
42618 
Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Voorne en Putten, benevens het eiland Rozenburg : waarbij tevens wordt uitgegeven eene kaart van deze eilanden
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
117
42657 
Frieslands waterstaat en landbouw : beschouwingen over de rapporten en voorstellen tot verbetering van den stand van het boezemwater in de provincie Friesland
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
118
42664 
Verbetering van Frieslands watertoestand : beschouwingen over de beginselen en middelen, welke ten aanzien der afstrooming van het boezemwater dezer provincie vroeger bestonden, thans bestaan en nog gevolgd behoorden te worden, ten einde het zooveel mogelijk, duurzaam meester te zijn
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
119
43027 
Geschiedkundig tafereel van den watervloed en de overstroomingen in de provincie Vriesland; voorgevallen in sprokkelmaand MDCCCXXV, met eene beschrijving van derzelver gevolgen voor dat gewest
maker:  Leeuwen, J. van
literatuurMaritiem Museum Rotterdam
Maritiem Museum Rotterdam
120
S.0187 [nr 00005-1] 
Reglementen op het beleid van de regering, het justitiewezen, den landbouw en scheepvaart; mitsgaders de instructiën voor den gouverneur-generaal, den raad fiscaal... in Suriname en andere West-Indische bezittingen, gearresteert bij besluit van Z.M. den Koning [enz.]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum