Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Koninklijke Paketvaart-Maatschappij aantal treffers: 391
titeltypemuseumafbeelding
281
S.4421 [nr 0001] 
Verkort tarief [van] doorvrachten naar New York, Boston [en] Philadelphia
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
282
S.4421 [nr 0002] 
Algemeene Bepalingen en Toelichtingen betreffende Doorvoerlading naar Europa en Oostkust van Amerika
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
283
S.4421(006) 
Wachtboekje ss. "Singkep"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
284
S.4421(04) [nr 0004] 
Het opmeten van belaadbare ruimten, Scheepstekeningen, De Schaal van Waterverplaatsing (S.v.W.), Stabiliteit, ten dienste van de stuurlieden cursus [van de] Koninklijke Paketvaart Maatschappij
maker:  Vleeming, R.G.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
285
S.4421(04) [nr 0006] 
Regeerings-intermediair : critische beschouwing met betrekking tot de Overheidsbemoeienis in het conflict tusschen de Directie der K.P.M. en de Vereenigingen van Koopvaardij-Officieren in Ned.-Indië : (1937 - 1938)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
286
S.4421(04) [nr 0008] 
Instructiebrief voor de in het kolenvervoer varende schepen der Koninklyke Paketvaart Maatschappij
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
287
S.4421(05)01 
Dienstregeling der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het jaar 1929
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
288
S.4421(05)02 
Dienstregeling der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het jaar 1932/3
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
289
S.4421(05)03 
Dienstregeling der N.V. Koninklijke Paketvaart-Maatschappij voor het jaar 1936/7
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
290
S.4421(07) 
Opgaven omtrent de stoomschepen : uitsluitend ten dienste van het Personeel der Koninklijke Paketvaart Maatschappij
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
291
S.4421(08) 
Indeeling der vloot [van de Koninklijke Paketvaart Maatschappij] voor het tweede halfjaar 1931 [etc.]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
292
S.4421(09) [nr 0005] 
Vracht-tarief van Makassar naar Australië : de hierin genoemde vrachten dienen tevens ter berekening van de doorvrachten van alle havens in de Buitenbezittingen naar Australië, onverschillig of de lading te Batavia, Soerabaia dan wel te Makassar naar de J.A.L.-boot wordt overgescheept [etc.]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
293
S.4421(09)02 
Overzicht [der] Paketvaart-Aandeelen in Doorvrachten naar Europa en Havens op de Oostkust van N.-Amerika
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
294
S.4421(09)03 
Tarief van doorvrachten naar Europa (basis-bestemmingen)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
295
S.4421(09)04 
Instructiën voor de Behandeling van Doorvoerlading naar Europa en [de] Oostkust van Amerika
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
296
S.4421(09)06 
Tarief van doorvrachten naar havens op de Oostkust van Noord-Amerika (New York, Baltimore, Boston en Philadelphia)
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
297
S.4421(09)07 
Voorschriften en bijlagen behoorende bij het algemeen vrachtgoederentarief : bijgewerkt tot 1 Januari 1929
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
298
S.4421(09)08 
Algemeene Passage Tarieven, Bepalingen en Voorschriften voor het Vervoer van Passagiers, Bagage en Pakketten : ingaande 1 Januari 1929
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
299
S.4421(10) [nr 0002] 
Dutch East Indies
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
300
S.4421(10) [nr 0003] 
Java-Australia-Line of the Koninklijke Paketvaart Maatschappij (Royal Packet Navigation Company) [etc.]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum