Maritiem Digitaal

collectie zoeksyteem van de maritieme musea


zoekresultaten

toon alleen resultaten met afbeelding
zoekvraag: trefwoord = Bataafse Republiek aantal treffers: 101
titeltypemuseumafbeelding
41
A.1899 [nr 0020] 
Verzoekschrift van Frederik Ferdinand van Reiffenberg aan de Admiraliteit van Zeeland ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
42
A.2419 
Journaal van de Koninklijke Kanonneerbooten no. 2, 4 en 9, gecommandeerd door de Kadet W.L. Veerman, op een kruistocht in Straat Soenda, 28 Dec. 1808 - 15 Sept. 1809Journaal gehouden door de Kadet ter Zee W.L. Veerman, aan boord van het koloniaal korvet "Havik", onder bevel van de opperluitenant J. ...
maker:  Veerman, W.L.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
43
A.3228(03) 
Journalen gehouden door de cadet W.G. van der Hoop aan boord van 's Lands fregat van oorlog "Eendragt", 's Lands fregat van oorlog "Phoenix", 's Lands brik "Arend", 's Lands fregat "Vreede", 's Lands corvette "Iris", 's Lands fregat "Orpheus"
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
44
A.4250(01) 
Gallerie der Schiffahrt : Ein Bilder- und Lehrbuch für Kinder und junge Leute, die sich von Schiffen und vom Seewesen deutliche Begriffe verschaffen wollen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
45
A.4433(02) 
Kredietbrief der V.O.C.] No. Driehondertagt en seventig goet voor Ryksdaalders 5 zegge VYF Ryksdaalders
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
46
A.4898(20) 
Quarantainebewijs d.d. 1 sept. 1808 voor het schoenerschip "Juffrouw Cornelia" onder kapitein Harm Harms Wije, in ballast komende van Tönning in Schleswig-Holstein naar Bergen in Noorwegen ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
47
A.5735(068) 
De visscher van Nispenrode
maker:  Schippers, W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
48
A.5774(04) 
Aanplakbiljet uitgaande van de Zee-Prefect in het Arrondissement Holland met een oproep aan een ieder die een pensioen van de marine ontvangt, zich te melden bij de kantoren in Rotterdam en Amsterdam, om hun aanspraak te laten bevestigen
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
49
B.0216(0059) 
Algemeene begrooting van staatsbehoeften over den jare 1809
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
50
B.0216(0083) 
Almanach Impérial, pour l'année M. DCCC. X
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
51
B.0216(0088) 
Algemeene begrooting van staatsbehoeften over de zes laatste maanden van den jare 1810
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
52
B.0216(0110) 
Försök till en Theoretisk afhandling att gifwa åt linie-skepp deras Rätta Storlek och Form, likaledes för Fregatter och Bevärade fartyg
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
53
B.0216(0148) [nr 0002] 
Decreet, houdende, dat de vervoer en het transporteren van alle goederen, waaren en koopmanschappen binnen het rijk, voortaan niet anders zal mogen geschieden, dan volgens de daarin bepaalde routen en heerebanen : gearresteerd den 7den januarij 1808
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
54
B.0216(0179) 
Acts for making provision for the effectual performance of quarantaine with Orders in Council, & c.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
55
B.0216(0203) 
Philosophical transactions of the Royal Society of London for the year 1898 : part II
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
56
B.0216(0207) 
Philosophical transactions of the Royal Society of London for the years 1795 and 1796 ]
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
57
B.0216(0246) 
The new North Sea Pilot containing sailing directions from the Nore to the Shetland Islands and from Calais to the Scaw ; also for the Coast of Norway to Cristiana : describing the capes, headlands, bays, roads, harbours, rivers, rocks, sands, shoals, depths of water, light houses &c ...
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
58
NII [volgnr. 00660] 
Ontdekkingsreis naar het Groote Zuidland anders Nieuw Holland, bezigtiging van hetzelve in 1801, 1802 en 1803; noodlottige schipbreuk en gevangenschap van 6½ jaar bij de Franschen op Mauritius
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
59
NII [volgnr. 00664] 
Extract uit een aparte brief geschreven aan Rothenbuhler
maker:  Chassé, P.F.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum
60
NII [volgnr. 00841] 
Staat van dienst van Wilm Steffens, geboren te Hellevoetsluis den 19 December 1801 [geboren te Amsterdam den 2e Juni 1834] [geboren te Den Helder den 16 Augustus 1868]
maker:  Steffens, W.
literatuurHet Scheepvaartmuseum
Het Scheepvaartmuseum